Foto: Lars Lyngdahl

Grunde undersøges for forurening

I efteråret 2015 undersøger Region Nordjylland en række grunde, hvor forurening kan udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Region Nordjylland udfører hvert år en række indledende undersøgelser overfor potentielle jordforureninger som led i regionens indsats på jordforureningsområdet.

Undersøgelserne skal afklare, om typisk forurenende aktiviteter såsom autoværksteder, renserier, maskinstationer og olieoplag har forurenet jorden og grundvandet.

Undersøgelserne er en del af regionens samlede indsats på jordforureningsområdet, der blandt andet også omfatter afgrænsende undersøgelser og oprydninger på steder, hvor allerede kendte jordforureninger udgør en risiko for grundvand eller sundheden for de mennesker, der færdes på grunden.

- Resultatet af de indledende undersøgelser bruger vi, når vi senere skal finde ud af, hvilke grunde vi skal prioritere at rydde op på efter en forurening. Der er mange forurenede grunde i Nordjylland, så vi er nødt til at prioritere, og her er resultatet af de indledende undersøgelser et værktøj, siger Henrik Ringbæk Madsen, der er formand for Region Nordjyllands Udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø

I efteråret 2015 har regionen fokus på sager, hvor brugerne på en grund kan være påvirket af mulig forurening enten ved fysisk kontakt eller ved afdampning fra den forurenede jord til bygningers indeklima. Det drejer sig om 95 undersøgelser fordelt i kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord.

Regionen udfører bl.a. 23 undersøgelser for at afgrænse forureningen på en tidligere tjæreplads i Frederikshavn. Her er der tale om undersøgelser med fokus på risikoen for at komme i kontakt med forurening efter tidligere tiders anvendelse af området til tørring af tjærede fiskegarn.

Regionen har igangsat undersøgelserne i 2015 over to omgange. I foråret undersøgte regionen 100 lokaliteter fordelt i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord Kommuner, og her er undersøgelserne afsluttet, og de berørte grundejere har fået brev fra Region Nordjylland om undersøgelsernes resultater.

Den anden halvdel af undersøgelserne, som regionen netop har igangsat, vil blive afsluttet med udgangen af 2015.