Foto: Bruno Stagsted

Håndslag: Region Nordjylland og lægeorganisation skal arbejde tættere sammen

Lægedækningen i Nordjylland er presset, og derfor har Praktiserende Lægers Organisation og Region Nordjylland givet hånd på et bedre samarbejde.

Der skal flere læger til Nordjylland. Det er en bunden opgave, og baggrunden for, at Region Nordjylland og PLO i Nordjylland netop har indgået en ny aftale. Aftalen, eller "forståelsespapiret", som parterne kalder den, skal sikre, at alle gode kræfter bruges på at tiltrække flere læger til yderområderne.

- Jeg opfatter det som et ganske forpligtende samarbejde. Vi har givet hinanden hånden på, at vi vil arbejde tæt sammen for at sikre lægedækningen og lave et tættere opsøgende arbejde for at tiltrække læger, siger Ulla Astman, formand for Region Nordjylland til TV2 Nord.

Helt konkret har Praktiserende Lægers Organisation og regionen lavet en aftale om at oprette flere licensklinikker i de områder, der har særligt svært ved at tiltrække læger. En licensklinik er en klinik, hvor den praktiserende læge arbejder under overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO, men hvor regionen bistår lægen med lokaler, personale og IT. Det betaler lægen så regionen for.

- Vi har fornyligt oprettet en licensklinik i Frederikshavn, som nu dækker 8000 patienter. Vi håber, at den type klinikker kan tiltrække både de yngre læger, som måske lige skal finde ud af, om de vil slå sig ned i et område, eller den ældre læge, som ikke længere vil stå med alt arbejdet som selvstændig, men som stadig gerne vil arbejde med patienter.

Der er ingen faste måltal for, hvor mange licensklinikker der skal oprettes, ligesom der heller ikke er nogen krav om, at en læge kun må være tilknyttet en licensklinik i et bestemt antal år.

- Vi er utroligt glade for at vi nu laver et tættere samarbejde med PLO, og vi håber, at vi på den her måde kan få flere læger til at få mod på at overtage en klinik fuldt ud, forklarer Ulla Astman.