LIGE NU:

IT-sikkerhed: Politiker føler sig for dårligt klædt på

Lina Hundebøll Jespersen fra Venstre mener, der mangler politisk fingeraftryk på it-området i Region Nordjylland. Derfor har hun stillet forslag om et politisk udvalg udelukkende med fokus på datahåndtering og digitale løsninger i regionen.

Og det var Lina Hundebøll Jespersen, der havde undersøgt området og fået det på dagsordenen.

Det begyndte som en undren og bekymring over, om hun som politiker egentlig var klædt godt nok på i forhold til at tage de beslutninger, hun er med som politiker i Regionsrådet.

- Jeg skal være ærligt og indrømme, at vi som politikere ofte bliver præsenteret for en digital løsning, som vi så siger ja til - uden jeg i hvert fald helt ved, hvad det er, og om der måtte være et alternativ. Det, synes jeg ikke, er godt nok. For vi som politikere kan stilles til ansvar over for borgerne, og jeg vil gerne vide mig sikker på, at de løsninger, vi vælger, er gennemtænkte også i forhold til etik - og vi har fagfolks ord og vurderinger af det pågældende, altså at det er noget, de folk, der skal bruge det, også gerne vil have og kan bruge det, siger Lina Hundebøll Jespersen (Venstre).

- Det skal gøres overskueligt

Lina Hundebøll Jespersen understreger, at it-sikkerhed er en stor del af sundhedsssystemet, hvorfor det også er vigtigt, at politikerne har et stort kendskab til, hvordan man forhindrer cyberkriminalitet.

- It-området bliver bare større og større, og for mig at se, så er der mange ting, der bliver udviklet og tænkt i "it-kælderen" - som jeg gerne vil stille spørgsmålstegn ved om, det er det rigtige. I hvert fald trænger området til arbejde sammen, it-folk og fagfolk i sundhedssystemet, og jeg synes, det skal både synliggøres og gøres mere overskueligt - også for os politikere, siger Lina Hundebøll Jespersen.

Derfor fik hun sat et forslag på dagsordenen i regionens Forretningsudvalg, der er et underudvalg af det egentlig Regionsråd, om, at oprette et selvstændigt politisk Digitaliserings- og IT udvalg, som skal følge op på IT- sikkerhedsstrategier og efterlevelsen af disse samt følge op på væsentlige nedbrud og monitorere den generelle oppetid på de kliniske IT løsninger såvel som andre virale IT løsninger.

First mover ?

Det ville være opsigtsvækkende, hvis forslaget var stemt igennem, da Region Nordjylland i så fald ville være “first mover” på området. 

Helt så let gik det dog ikke - umiddelbart ikke på grund af politisk uenighed, derimod på grund af særlige regler, der gør, at man midt i en valgperiode ikke pludselig må oprette et nyt udvalg. 

Lina Hundebøll Jespersens budskab kom dog igennem; udviklingen inden for digitalisering og it går så stærkt, at regionsrådspolitikerne nu vil holde et særligt øje med, hvad der sker på området. 

Det har Forretningsudvalget netop besluttet, og i første omgang kommer det til at ske som temamøder for politikerne, som håber man med blandt andet drøftelse af strategi kan skabe et samlet overblik over regionens datahåndtering og digitalisering.

Måske efter næste valg

Forretningsudvalget samtidigt med, at det blandt partierne drøftes, om der skal være et selvstændigt Digitaliserings- og IT udvalg i næste valgperiode.

- Det er svært at sige fremtid uden at sige digitalisering, og her i coronatiden har vi for alvor set, hvor hurtigt det går med at implementere digitale løsninger i sundhedssystemet. Og det sker uden stor politisk indflydelse, siger Lina Hundebøll Jespersen (Venstre).

Det er Venstres tanke, at udvalget skal følge og behandle Regionens strategi for den digitale udvikling. Udvalget skal sammen med relevante fagfolk og administrationen gå i dybden med etik, forskning, økonomi og kvalitet indenfor digitalisering og vurdere det fremtidige potentiale ved IT løsninger på sundhedsområdet samt følge op på databrud.

Nu har politikerne besluttet at tage ideen med videre til næste valgperiode.