LIGE NU:

Per Larsen om vagtlægelukninger: - Det mindst onde scenario - men vi er på herrens mark

- Ja, det er en serviceforringelse. Men vi er på herrens mark, og laver vi ikke en aftale med lægerne nu, bliver lægemanglen endnu større i fremtiden, siger Per Larsen (K) om den nye aftale mellem Region Nordjylland og de privatpraktiserende læger.

Dagen igennem har protesterne mod den aftale, som Region Nordjylland og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, med stor sandsynlighed indgår i morgen (tirsdag, red.), vokset sig flere og flere. 

Nordjyderne og deres borgmestre er stærkt utilfredse med, at en ny aftale mellem de to parter betyder, man lukker lægevagterne i Skagen, Farsø, Brovst og Brønderslev. Den nye aftale sikrer desuden, at de praktiserende læger får færre vagter i lægevagten - og at de får mere i løn. 

Det konservative regionsrådsmedlem Per Larsen forstår godt utilfredsheden med den nye aftale, men han står gerne på mål for kritikken - for alternativet havde været endnu værre, mener han. 

- Jeg er ikke tilfreds, men jeg er også nødt til at se kendsgerningerne i øjnene. Hvis alternativet er, at vi kører videre og forlanger, at der skal være åbent der og der, og vi derfor mister nogle af vores praktiserende læger, og tilgangen af nye læger bliver minimeret – så skyder vi os selv i foden. For så kommer vi ikke bare til at mangle vagtlæger, så kommer vi også til at mangle flere praktiserende læger, når vi kigger lidt ud i fremtiden. Og det scenario er jo endnu værre. Så det her er det mindst onde af de scenarier, vi kan få øje på, siger han. 

Lukningerne af vagtlægerne på de fire steder kommer til at betyde, at flere nordjyder får endnu længere til vagtlægen, hvis de bliver syge. 

- Det er en serviceforringelse, ja, men vi er bare i en situation, hvor det næsten ikke kan være anderledes. Vi har i den grad mangel på læger i Nordjylland. Vi er den region, der er hårdest ramt, og det betyder, at vagtbelastningen pr. læge er voldsom stor. Vi andre må derfor leve med, at der bliver lidt længere til vagtlægen. Men det er ikke sådan, at folk bliver ladt i stikken. Der vil stadig være mulighed for at komme til vagtlægen, og vagtlægen vil stadig køre ud, når der er behov for det. siger Per Larsen.

Han henviser til, at de privatpraktiserende nordjyske læger skal tage op mod 30 vagter i lægevagten om året - udover deres fuldtidsarbejde i deres praksisser. I Region Midtjylland ligger niveauet på omkring det halve. 

- Man kan jo godt forestille sig, at hvis vi andre skulle passe vores almindelige arbejde også skulle presse 30 vagter ind derudover – enten nattevagter eller weekendvagter – det ville ikke være så attraktivt. Og det er den situation, vi står i: Vi skal passe på de læger, vi har – og vi skal samtidigt kunne tiltrække nogle nye. 

10.000 kroner for en aftenvagt

Per Larsen mener, at der ikke er noget at sige til, at nyuddannede læger i Region Midtjylland kan se, at vagtbelastningen er mindre dernede, så holder de sig væk fra Nordjylland.

- Jeg kan sagtens se, at unge læger, der er på nippet til at skulle stifte familie, det er ikke attraktivt for dem, når belastningen er så stor. Jeg kan godt se, at hvis de kan nøjes med 15-18 vagter i Midtjylland, så kan det godt være udslagsgivende for, hvor de bosætter sig og tager arbejde. 

Region Nordjylland står altså i en såkaldt Catch 22-situation, hvor man er nødt til at vælge mellem flere dårlige løsninger - uden selv at have gode kort på hånden. 

Region Nordjylland har derfor valgt at lave en ny aftale med PLO. Den gamle aftale mellem parterne er fra 2007, hvor der var mange flere læger til at deles om de tvungne tjanser i lægevagterne. Den nye aftale skærer ned på antallet af vagter i lægevagten, og lægerne er garanteret en minimumsløn på 10.000 kroner pr. nattevagt. 

- Lægerne har længe forlangt en ny aftale. Den får de så nu, så alle har noget at forholde sig til. Der uddannes mange nye læger nu, og vi håber, at vi i fremtiden får så mange til at bosætte sig heroppe, at vi kan opgradere ydelserne på et senere tidspunkt. Men lige i øjeblikket er vi altså nede i en bølgedal, hvor vi er meget presset – det kan jo være svært bare at få en tid ved lægen.

- Vi har forsømt opgaven

Der bliver altså længere til vagtlægerne for mange nordjyder, når den nye aftale træder i kraft 1. marts. Og det må man bare leve med, lyder det fra den konservative politiker. 

Per Larsen indrømmer i samme omgang, at han og resten af politikerne i Regionsrådet har et stort ansvar for, at regionen i den grad er endt i suppedasen. 

- Bærer I ikke også et ansvar for ikke at have tiltrukket nok nye læger?

- Jo! Vi har forsømt opgaven med at tiltrække praktiserende læger, det har vi ikke været gode nok til, siger Per Larsen. 

- Kunne godt have været mere åben proces

Han lægger sig fladt ned, når han skal forholde sig til den kraftige kritik, der er kommet fra borgere og borgmestre, efter TV2 Nord kunne afsløre planerne og den nye aftale med lægerne. 

- Jeg er også ked af, at denne proces har været kørt så lukket, som den har. For vi har sagtens kunnet have informeret befolkningen og kommunerne om, hvad der var under opsejling. Det kan jeg kun beklage, men det er altså ikke en beslutning, jeg har truffet.

quote Der er ikke noget at sige til, at der kommer så voldsom kritik. Det er ikke i orden, at man laver sådan noget her henover natten...

Per Larsen, De Konservative

Han forstår godt, at kommunerne reagerer på forringelserne i så skarpe vendinger, som både borgmester i Frederikshavn, Birgit S. Hansen, og Per Bach Laursen fra Vesthimmerlands Kommune har gjort det i åbne breve til regionsrådspolitikerne med krav om, at de udskyder beslutningen og inddrager alle parter, inden der laves en endelig aftale. 

- Der er ikke noget at sige til, at der kommer så voldsom kritik. Det er ikke i orden, at man laver sådan noget her henover natten, for man kunne sagtens have kørt en åben proces og sagt til kommunerne, at ’vi har de her udfordringer, og det her er løsningsmulighederne’, for der kunne måske nok have været nogle, der kunnet have budt ind med et eller andet, siger Per Larsen. 

Der er mere om lukningerne, lønforhøjelserne til lægerne i vores udsendelse 19.30, hvor også Per Larsen kommer i studiet og svarer på kritikken. 

Region Nordjylland behandler den nye aftale på et lukket punkt på sit møde i morgen, tirsdag. 

Herunder kan du se de nuværende otte lægevagter, som efter regionsrådsmødet tirsdag bliver skåret ned til fire.