Foto: Henning Bagger (Ritzau Scanpix)

Regionen har vedtaget budget for 2020

Alle regionsrådets partier undtagen det Konservative Folkeparti har tirsdag godkendt budgettet for Region Nordjylland i 2020.

Partierne i Regionsrådet har vedtaget budgettet for 2020. I alt har de haft et råderum på cirka 134 millioner kroner. Derudover har regionsrådet også haft til opgave at finde besparelser på sundhedsområdet på 58 millioner kroner, ligesom et teknologibidrag på 52 millioner kroner skal finansieres via omprioriteringer.

- Det har ikke været en nem opgave at få budgettet til at hænge sammen, men det er lykkedes forligspartierne at blive enige om et budget, hvor der er blevet plads til en række nye tiltag til gavn for både patienter og medarbejdere, siger regionsrådsformand Ulla Astman i en pressemeddelelse.

Bedre lægedækning skal sikres

Der skal sikres en bedre lægedækning i Region Nordjylland. Det er et af ønskerne, der ligger bag budgettet for 2020. Regionen har afsat flere midler til uddannelsesområdet, så lægedækningen på sigt kan forbedres i landsdelen.

Antallet af uddannelseslæger skal skrues op i regionen, og derfor sættes der 33,3 millioner kroner af til lægelig videreuddannelse. Derudover er 1,8 millioner kroner afsat til rekruttering af speciallæger, der kan sikre uddannelsen af medicinstuderende på kandidatdelen.

På sundhedsområdet er der afsat midler til at sænke ventetiden til operationer fra 50 dage til 45 dage. Derudover afsættes næsten 13 millioner til et løft på regionens kræftområde. Forligspartierne har også valgt at sætte ti millioner ekstra af til psykiatri-området. Der afsættes 5,2 millioner kroner til udredning og behandling af demens.

Thisted får fremover en deldøgns-dækket akutlægebil. Den forventes først at være i drift fra sommeren 2020. Derudover bliver akutlægebilen i Hjørring gjort permanent.

Pulje til kollektiv trafik skæres

Puljen til den kollektive trafik reduceres med 1,6 millioner kroner. I 2019 blev det besluttet at afsætte fem millioner til puljen, men nu skæres puljen med 1,6 millioner. Regionsrådet afsætter en million til indførelsen af biogasbusser.

Regionen sætter ekstra to millioner af til en klimapulje, der skal gøre regionen grønnere i fremtiden. Puljen er på 5,1 millioner, men hæves med to millioner til næste år.

Læs hele budgetforliget her.