Foto: Per Frank Paulsen

Sygeplejersker og radiografer i desperat opråb: Hvad vil I med vores hospital?

Tillidsfolk kalder nye spareplaner på Regionshospital Nordjylland for 'hovedløse og uansvarlige' og beder politikerne om en holdbar plan.

- Det er med stor sorg og bekymring, at vi som tillidsrepræsentanter for sygeplejerskerne og radiografer på Regionshospital Nordjylland endnu en gang er med til at overbringe vores kolleger beskeder om besparelser, sengelukninger og omplaceringer.

Sådan lyder starten på det åbne brev som tillidsrepræsentanterne for sygeplejersker og radiografer på Regionshospital Nordjylland har sendt til Regionsrådet i Nordjylland.

Brevet kommer efter, at Regionshospital Nordjylland i sidste uge meldte ud, at der nu skal spares 39 millioner kroner på sygehusene i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Skagen.

- For hver sparerunde bliver der lukket flere og flere senge, specialer slås sammen, og patienter flyttes til afdelinger uden for det speciale, deres sygdom egentlig ligger under. Det skaber utryghed blandt både patienter, ansatte og borgere i lokalområderne, lyder det videre i det åbne brev fra sygeplejerskerne og radiograferne.

Tillidsrepræsentanterne frygter, at besparelserne ender med at samle al sygehusvæsen i Aalborg - og de savner en fremadrettet plan for de nordjyske sygehuse.

- For hvad vil I med vores sygehuse? Skal der til stadighed skæres skiver af de lokale sygehuse, til det hele skal samles i Aalborg?, lyder det i det åbne brev.

Tillidsrepræsentanterne kritiserer, at flere kollegaer er blevet prikket og risikerer at blive flyttet til andre stillinger eller afdelinger. De savner en overordnet plan, for ifølge tillidsrepræsentanterne er medarbejdere blevet prikket selvom budgettet for 2020 endnu ikke er meldt ud til de enkelte afdelinger

- Det går også ud over patientsikkerheden, at der igen og igen flyttes kompetent personale, at der ofte er overbelægning på de nedskæringsramte afdelinger, og at personalet lever med så stor usikkerhed, lyder det fra tillidsrepræsentanterne.

I brevet er tillidsrepræsentanterne uforstående overfor, at sygeplejersker på Regionshospitalet bliver prikket til og risikerer at blive flyttet, da der ifølge tillidsrepræsentanterne ikke findes stillinger til dem, og de dermed bliver fyret. Noget der for tillidsrepræsentanterne ikke går hånd i hånd med regeringens ønske om at ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker.

- Det forekommer os at være hovedløst og uansvarligt, at vi skal flytte dygtige kolleger fra afdelinger, hvor der nærmest dagligt er overbelægning, hvis der er hjælp på vej fra Folketinget, lyder det i det åbne brev.

Nu savner tillidsrepræsentanterne, at der kommer en fremadrettet plan samt en garanti for, at der også i fremtiden vil være et stærkt hospital med en lang række specialer i Vendsyssel.

Læs hele det åbne brev fra sygeplejerskerne og radiograferne her:

Hvad vil I med vores hospital?

 

Det er med stor sorg og bekymring, at vi som tillidsrepræsentanter for sygeplejerskerne og radiografer på Regionshospital Nordjylland endnu en gang er med til at overbringe vores kolleger beskeder om besparelser, sengelukninger og omplaceringer.

I denne omgang skal sygehusene i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Skagen spare 39 millioner kroner. For et år siden var det 50 millioner kroner. Hvert år får vi at vide, at nu skal der skabes balance i budgettet – en balance, der tilsyneladende aldrig opstår.

For hver sparerunde bliver der lukket flere og flere senge, specialer slås sammen, og patienter flyttes til afdelinger uden for det speciale, deres sygdom egentlig ligger under.

Det skaber utryghed blandt både patienter, ansatte og borgere i lokalområderne. For hvad vil I med vores sygehuse? Skal der til stadighed skæres skiver af de lokale sygehuse, til det hele skal samles i Aalborg?

Det går også ud over patientsikkerheden, at der igen og igen flyttes kompetent personale, at der ofte er overbelægning på de nedskæringsramte afdelinger, og at personalet lever med så stor usikkerhed.

I den aktuelle sparerunde er en del dygtige kolleger blevet prikket og risikerer at blive flyttet til andre stillinger og afdelinger, selv om budgettet for 2020 stadig ikke er meldt ud til de enkelte afdelinger. Derfor er det svært for os at se, at der ligger en overordnet plan.

Samtidig hører vi fra Christiansborg, at der skal ansættes 1000 ekstra sygeplejersker på landets sygehuse. Hvorfor kan man ikke vente med at finde besparelser, til pengene fra Finansloven er blevet fordelt? Med disse besparelser skal der reelt findes endnu flere end de 1000 sygeplejersker.

Det forekommer os at være hovedløst og uansvarligt, at vi skal flytte dygtige kolleger fra afdelinger, hvor der nærmest dagligt er overbelægning, hvis der er hjælp på vej fra Folketinget.

Det bliver i forvejen svært at finde de ekstra sygeplejersker, regeringen har lovet, og som er helt nødvendige i vores pressede dagligdag. Med konstante spareplaner, lukninger og omplaceringer er I med til at skræmme vores dygtige kolleger væk fra sygehusene – måske endda helt væk fra faget. Flere af de kolleger, der i denne omgang er blevet prikket, ved vi allerede nu, at der ikke findes stillinger til og derved bliver de fyret. Det er en hård belastning af den enkelte og det psykiske arbejdsmiljø. Generelt hører vi fra vores kollegaer, at nu orker de snart ikke mere.

Vi savner en fremadrettet, visionær og holdbar plan. Vi savner en garanti for, at der også i fremtiden vil være et stærkt hospital med en lang række specialer i Vendsyssel.

 

Mvh

 

Tillidsrepræsentanterne for sygeplejerskerne og radiograferne på Regionshospital Nordjylland

Se mere