LIGE NU:

Læs hele svaret fra Region Nordjylland i sag om salg af sygehusgrund

Det har ikke været muligt for TV2 Nord at få Region Nordjylland til at stille op til interview. I stedet har vi fået et skriftligt svar.

Region Nordjylland var særdeles kreative, da de sidste år solgte den tidligere sygehusgrund i Terndrup til Nedbrydningsfirmaet IF. I to artikler søndag har vi skrevet om garantistillelse på et tvivlsomt grundlag og om naboen til sygehusgrunden, Steen Muhlig, som står tilbage som taber i sagen om salget.

Du kan læse artiklerne her:

Vi har bedt regionen om at stille op til interview. Det har ikke været muligt. I stedet har vi sendt en række spørgsmål til Region Nordjylland, som kontorchef Peter Larsen har besvaret skriftligt.

Det fulde svar kan læses her:

Vedr. vej.

Som led i Steen Muhligs køb af ejendommen Hadsundvej 32B, Terndrup, der fungerede som kapel for sygehuset, blev der i 2011 tinglyst en vejadgang til ejendommen henover sygehusgrunden Terndrupvej 30.

Deklarationen vedhæftes.

I april 2015 ophævede Region Nordjylland entrepriseaftalen med IF Group A/S. Parterne gennemførte en stadeforretning i denne forbindelse. Referat underskrevet af IF Groups daværende advokat vedhæftes.

Vi påpegede i denne sammenhæng overfor IF's advokat, at vejen var beskadiget - "opkørt asfalt" - og at det således var en del af de mangler ved arbejdet, som vi mente at kunne konstatere.

Det skal dog her understreges, at vi betragtede denne mangel som perifer i forhold til de øvrige mangler. Løseligt vurderer vi denne mangel til at kunne udbedres for ca. 10.000 kr.

Vi modtog reklamationsskrivelse fra Steen Muhlig dateret den 21. september 2016. Mail er vedhæftet.

På baggrund af denne henvendelse afholdt Vagn Aagaard et møde med Steen Muhlig på stedet kort tid efter. Der er ikke referat fra mødet.

Det blev påpeget fra Vagn Aagaards side, at Region Nordjylland dels havde påtalt forholdet overfor IF Group, og dels medtaget det som en forpligtelse for køberen af ejendommen i forbindelse med udbuddet at reparere vejen.

Vagn Aagaard tilkendegav ikke, at Region Nordjylland ville sørge for reparation af vejen.

På den baggrund svarede Region Nordjylland Steen Muhlig ved mail af 3. november 2016 fra Niels Sloth. Mail vedhæftes. Heraf fremgår at Region Nordjylland afviser at være forpligtet til at udbedre skaderne. Der henvises videre til, at køberen af ejendommen har påtaget sig en forpligtelse til at reparere vejen.

Det forhold, at Region Nordjylland er enig i, at IF Group har forvoldt skader på vejen, og at Region Nordjylland har pålagt en køber af ejendommen at reparere vejen, medfører ikke at Region Nordjylland hæfter for reparation overfor Steen Muhlig. Skader på vejen forvoldt af entreprenøren - svarende til skader, som entreprenører forvolder direkte på naboers ejendom - hæfter som udgangspunkt kun entreprenøren for over for skadelidte.

Frigivelse af sikkerhedsstillelse - forlig med IF.

Region Nordjyllands frigivelse af sikkerhedsstillelse har ikke nogen sammenhæng med problemstillingen med vejen.

Sikkerhedsstillelsen var stillet som en bankgaranti.

I forliget med IF Group indgik det ikke som vilkår for Region Nordjyllands frigivelse af sikkerhedsstillelsen, at IF Group skulle reparere vejen. Da IF Group i øvrigt havde opfyldt forliget, var Region Nordjylland forpligtet til at frigive sikkerhedsstillelsen.

Sikkerhedsstillelsens størrelse har ikke nogen sammenhæng med de beløbsmæssige vilkår i det indgåede forlig.

Jeg vedhæfter det tidligere lukkede dagsordenspunkt, som blev præsenteret for Regionsrådet vedrørende forligsforhandlingerne. Referat fremgår af punktet.

Her i indgik EDC's vurdering af sygehusgrunden til 1,1 mio. kr. svarende til den offentlige ejendomsvurdering. EDC's vurdering forudsatte dog, at olieforurening var fjernet, og at sandpude var uden mangler

Det var netop disse 2 forhold, der var de væsentligste reklamationer overfor IF Group A/S - og som var hovedårsag til, at entrepriseaftalen med If Group blev ophævet.

Det fremgik jo også af udbudsmaterialet, at en køber skulle være opmærksom på disse problemer.

Der er ikke leveret yderligere dokumentation for grundens bæreevne udover den geotekniske vurdering fra Jens Porsmose. En køber skal derfor forvente at lave jordbundsprøver o.l. af hensyn til at sikre bæreevne.

På denne baggrund - og på baggrund af almindelig erfaring med salg af offentlig ejendomme - vurderede Administrationen, at en realistisk pris for ejendommen formentlig var alene 500.000 kr. Sygehusejendommen med påstående bygning havde jo eksempelvis tidligere været udbudt forgæves til en mindstepris, som var sat langt lavere end den offentlig ejendomsvurdering.

Træstamme

play "Verdens største træstamme": 10 meter lang kage markerede åbning af butik mod madspild

25_seconds

play Skolebørn fra Brovst gik med i march mod ensomhed

270921 Til jonas Judith

En halv million mangler i kunstværk: - Opmærksomheden er en del af værket, siger kunstrektor

Smitteudbrud Hjørring

Smitten med coronavirus falder igen i Hjørring

Træstamme

play "Verdens største træstamme": 10 meter lang kage markerede åbning af butik mod madspild

25_seconds

play Skolebørn fra Brovst gik med i march mod ensomhed

Til forsiden

Til forsiden