Foto: Mette Kristensen

Høring om skifergas vedtaget

Et flertal i Folketingets Energiudvalg blev i dag enige om at indkalde til en høring om skifergas.

Både Energiminister Lars Christian Lilleholt (Venstre) og Miljøminister Eva Kjer Hansen (Venstre var i dag kaldt i samråd i skifergassagen.

Flere nordjyske politikere ville blandt andet have svar på hvordan der blev givet tilladelse til at bore efter skifergas - tilsyneladende uden at Folketingets Energiudvalg blev ordentligt orienteret.

- Det er ikke rimeligt, at man har forsøgt at gennemføre så stort et projekt uden at ansvarlige myndigheder, som kommunerne eller Energiudvalget vidste noget som helst om det, siger Bjarne Laustsen (Soc.dem.), medlem af Folketingets Energiudvalg.

TV2Nord har tidligere dokumenteret, at oplysningen om, at der var tale om en skifergastilladelse blev holdt hemmelig for politikerne. Ifølge Energistyrelsen af hensyn til de udenlandske olieselskaber.

Men den nye Energiminister Lars Christian Lilleholt mener alligevel ikke, at Folketinget blev forholdt oplysninger.

- For mig var der ingen tvivl om, at det var skifergas vi gav tilladelse til og den viden havde jeg blandt andet fra avisartikler, siger Lars Christian Lilleholt.

Miljøminister Eva Kjer Hansen vil nu stå bag en redegørelse til Folketinget, der skal besvare eventuelle nye spørgsmål om skifergas.

Energiudvalget vedtog desuden, at indkalde til en decideret høring om emnet, når redegørelsen er afleveret - sandsynligvis sidst på året.