Kunne Frederikshavn Kommune have forhindret skifergas?

Sidst i juni valgte Frederikshavn Kommune, at give tilladelse til prøveboringer efter skifergas. Trods protester mente byrådet ikke, at de kunne stoppe processen, men det viser sig nu ikke at være helt rigtigt.

27 ud af 31 byrådsmedlemmer i Frederikshavn Kommune stemte i sommer for tilladelsen om prøveboringer efter skifergas i kommunen. Den gang mødte beslutningen stor modstand, men borgmester, Birgit S. Hansen mente ikke, at kommunen kunne gøre andet. Det viser sig nu, ikke at være helt rigtigt.

Folketingsmedlemmet fra Enhedslisten, Per Clausen, har i forbindelse med beslutningen spurgt miljøminister, Kirsten Brosbøl, om ikke Frederikshavn Kommune kunne have stemt i mod udvindingen af skifergas. I svaret fra ministeren fremgår det, at kommunen kunne have standset processen.

- Selv om staten har givet tilladelse til udvinding af skifergas i Frederikshavn Kommune, er kommunen ikke forpligtet til at vedtage et plangrundlag, der gør det muligt at benytte det relevante areal til dette formål. Ganske vist har staten mulighed for at gribe ind, hvis kommunen afviser at vedtage et sådant plangrundlag, men den kan også vælge at respektere kommunens afgørelse, udtaler Per Clausen i en pressemeddelelse.

Tilbage i juni udtalte Birgit S. Hansen, at det ikke var kommunens ansvar at tage stilling til udvindingen af skifergas, og at hun var glad for, at det var et stort flertal, der havde givet tilladelse til prøveboringerne.

- Vi kunne godt have stemt i mod, men vi er ikke en protestorganisation. Jeg føler mig overbevist om, at Staten ville have trumfet beslutningen igennem alligevel, og jeg synes ikke, at det ville være et byråd værdigt. Jeg mener, at vi har gjort det rigtige, og at vi har arbejdet ud fra et forsigtighedsprincip hele vejen, siger Birgit S. Hansen.

Frederikshavn Kommune er det første sted i Danmark, der har skullet tage stillingen til udvinding af skifergas. Sagen har været tæt fuldt i kommunen, og med svaret fra Miljøministeriet mener Per Clausen, at kommunen skal genoverveje sin beslutning.

- Jeg vil på den baggrund opfordre Frederikshavn Kommune til igen at overveje sin stillingtagen i denne. I hvert fald står det nu klart, at kommunen har mulighed for at stoppe denne ødelæggelse af natur og miljø i Frederikshavn Kommune, siger Per Clausen.

Den holdning køber man ikke i Frederikshavn, hvor Per Clausens udmelding møder stor kritik og frustration.

- Vi har fra start i det her forløb sagt, at vi ikke var glade for, at vi fik kastet den her abe op til os. Derfor synes jeg også, at Per Clausens kritik kommer en postgang for sent. Det er ikke fair, og jeg synes, at han skal rette sin energi mod Folketinget, for det er der, hvor beslutningen ligger nu, siger Birgit S. Hansen.