LIGE NU:

Ny ballade om skifergas

Borgerne i Dybvad er målløse over at kommunen tillader, at det franske selskab Total gør klar til prøveboringer - selvom klagefristen i sagen endnu ikke er udløbet.

Anne-Marie Kristensen er nabo til borestedet i Dybvad, og hun forstår ikke, hvorfor Total nu fortsætter med at gøre klar til boringer, selvom Natur og Miljøklagenævnet har sagt stop for boringerne og selvom klagefristen i sagen først er den 19. august.

Hun har selv klaget tre gange, og hun mener at kommunen burde stoppe al arbejde i forbindelse med projektet, sålænge klagerne ikke er behandlet.

- Jeg kan ikke forstå at kommunen ikke behandler vores klager med opsættende virkning sådan at alting bliver stoppet indtil Natur og Miljøankenævnet har sagt god for at de må have lov til at fortsætte, siger hun.

Hos Protestbevægelsen imod Skifergas kan de heller ikke forstå at Total må fortsætte arbejdet.

- Vi sidder 500 mennesker og klager og det nytter ikke noget, for tingene bliver gjort inden klagefristen er ovre, så hvad skal vi gøre? Vi er jo fuldstændig magtesløse, siger Jan Rosenkrantz, der er initiativtager til Protestbevægelsen imod Skifergas.

Anders Brandt Sørensen, der er formand for Plan og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune fortæller at kommunen ifølge loven ikke kan gå ind og forbyde Total at arbejde på stedet, men han mener dog ikke borgerne behøver være bekymret over situationen.

- Hvis nogen får ret i deres klager vil Total blive bedt om at reetablere området, som det så ud før og det mener jeg sagtens kan lade sig gøre, siger han.