LIGE NU:

Vandselskaber vil til bunds i borestop ved Dybvad

Danva reagerer på nyheden om, at der er brugt et ikke-godkendt kemikalie under en skifergasboring.

Nyheden om, at det ikke-godkendte kemikalie Null Foam er blevet benyttet i forbindelse med boringen efter skifergas, har ikke kun vakt opsigt i Nordjylland.

Også i Danva, som er sammenslutningen af vand- og spildevandsforeninger, er man rystet over det franske energiselskab Totals lemfældige brug af tilladelsen til at foretage prøveboringer ved Dybvad nær Frederikshavn.

Direktør Carl Emil Larsen fra Danva mener, at tilliden til Total er svækket markant, efter at Energistyrelsen har stoppet boringen for at undersøge, hvad der er op og ned i sagen.

- Det chokerer os, at man bruger et stof, der ikke er nævnt i VVM-redegørelsen - (miljøvurdering. red.)

- Boring efter skifergas er jo et hedt emne, der diskuteres over hele verden, og i Totals hjemland Frankrig kan man slet ikke få lov til at gøre det. Derfor kan jeg heller ikke forstå, at man laver en fodfejl som den her, siger han.

Danva mener, at sagen giver ny anledning til at se på, om grundvandet er beskyttet tilstrækkeligt med de nuværende regler.

- Vi er bekymrede over, at de europæiske regler for godkendelse af kemikalier slet ikke tager højde for, hvordan stofferne anvendes.

- Derfor mener vi, at der er særlig grund til at undersøge dette stof og dets påvirkning på vandmiljøet til bunds. Og det gælder for den sags skyld også de andre kemikalier, der bliver anvendt, siger Carl Emil Larsen.

Han giver ikke meget for Totals forsikring om, at grundvandet ikke lider skade ved den såkaldte fracking-metode, hvor vand, sand og kemikalier sendes langt ned i jorden under højt tryk, så skifergassen frigives.

- Problemet er, at man ikke kan være sikker på at holde kemikalierne væk fra grundvandet.

- Der er jo højt tryk nede i jorden, og derfor vil det bevæge sig opad, og derfor er der risiko for, at det vil ramme de grundvandsmagasiner, vi udnytter. Så jeg er ikke tryg, siger direktøren.