Foto: TV2 Nord

Knogler hører ikke til blandt visne blomster

Vi skylder de afdøde respekt. Også når der kun er knoglerne tilbage. Derfor er det ikke bare uheldigt, men uantageligt, når besøgende på Rostrup Kirkegård ved Arden har kunnet finde menneskeknogler i kirkegårdens container ­– ved siden af visnede blomster og gamle kranse.

Medarbejderne på kirkegårdene får naturligt nok et anderledes forhold til menneskelige rester end vi andre. For der dukker jo altså knogler op, når en gammel grav bliver sløjfet. Sådan er det.

Men ligesom politifolk, Falckfolk og journalister aldrig må blive kyniske i deres arbejde, uanset hvor meget død og ødelæggelse de ser, på samme måde må de ansatte på kirkegårdene aldrig glemme, at de arbejder med mennesker. Døde mennesker. Men mennesker alligevel. Og disse fortjener respekt – og ikke at blive smidt i en container.

Selvfølgelig skal man ikke piske sagen fra Rostrup op til mere end den kan bære. Den medarbejder, der har forglemt sig selv og smidt knoglerne ud til offentligt skue, må formodes at have fået en tydelig markering af, at det ikke går an. Og vedkommende er sikkert ked af det. Så er den ikke længere.

Tilbage står bare at huske hinanden på, at menneskelivet skal respekteres – helt ind i døden.