221118 Hvem tager skraldet
Tema
Hvem tager skraldet?
Hvem tager skraldet?

Hver dansker smider i gennemsnit 617 kilo affald ud om året og bare halvdelen af vores husholdningsaffald bliver genanvendt. Men hvad gør vi, og hvordan og nytter det overhovedet noget i den store globale klima udfordring?