Andelshaver i Tican, Morten Yde, er bekymret for den usikre fremtid, nu hvor fusionsplanerne mellem Tican og Danish Crown gik i vasken. Foto: Michael Schmidt Thomsen

Andelshaver: Det var en bombe

For andelshaverne i Tican var det en ubehagelig overraskelse at vågne op til nyheden om at fusionen med Danish Crown gik i vasken. Fremtiden er usikker, siger en af dem.

Svinebonde Morten Johannes Yde fra Snedsted er en af dem, der troligt leverer svin til Tican-slagteriet i Thisted. Han regnede med, at en fusion med Danish Crown var så godt som sikker, indtil han mandag morgen hørte, at planerne var gået i vasken og at tyske Tönnies i stedet overtager aktiekapitalen.

- Det var en bombe, der faldt, for vi var stillet i udsigt, at den her fusion kunne falde på plads. Det var undersøgt, og der var brugt masser af ressourcer, siger Morten Yde.

Han er som sådan ikke imod Tönnies indtog i den nordvestjyske slagteribranche, men de ændrede planer gør ham usikker på fremtiden. I den pressede svinebranche er bønderne nu bekymrede for, om de kan få de priser, de har brug for, og om den efterbetaling, de skal have for det seneste slagteriår, er lige så god som den, de blev stillet i udsigt.

- Hvis den fusion gik igennem, kendte vi udsigterne. Nu kender vi ikke fremtiden endnu, siger Morten Yde.

Han vil dog fortsat bevare lokalpatriotismen og levere til Tican.

- Vi håber virkelig, vi kan bevare de arbejdspladser og den synergi det skaber i det her lokalsamfund. Men vi er nødt til at sige, at vi er så pressede nu her, så vi skal have en konkurrencedygtig pris, siger Morten Yde.

Tirsdag aften er andelshaverne indkaldt til møde, hvor de vil blive sat nærmere ind i fremtidsplanerne og rammeaftalerne, når Tican kommer på tyske Tönnies-hænder.