LIGE NU:

Banedanmark hjælper birkemus i Thy

Banedanmark har fokus på flora og fauna langs banen. Det gælder for eksempel den sjældne og fredede birkemus, som der bliver taget hensyn til under udrulningen af Signalprogrammet på Thybanen.

Naturen langs de danske jernbaner er et mekka for vilde planter og dyr.

Banedanmark arbejder derfor målrettet på at fremme natur og biodiversitet på områderne langs jernbanen – blandt andet ved at skabe de bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs banen. Det gælder for eksempel den sjældne og fredede birkemus, som der bliver taget hensyn til under udrulningen af Signalprogrammet.

Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.

Banedanmark råder over cirka 4400 hektar dansk natur langs banen. Det svarer til næsten 7000 fodboldbaner, hvor en lang række sjældne plante- og dyrearter kan boltre sig. 

Bevare sjældne arter

Banedanmark arbejder allerede i dag med en målrettet indsats for at bevare sjældne arter. Derfor indgår kortlægning af biodiversiteten også som et element i Banedanmarks VVM-undersøgelser, der foretages forud for større anlægsprojekter. 

- Jernbaneterrænerne er mange steder unikke miljøer, der er levested for en lang række sjældne arter. Det skyldes, at områderne i dag mest af alt ligner små steppe- og klippelandskaber. Her er der et helt unikt klima, som man ikke ser andre steder i Danmark. Det gør, at den vilde natur kan udfolde sig og giver plads til sjældne planter – og dermed også sjældne dyr, siger Randi Skogstad, der er direktør for Infrastruktur i Banedanmark.

Banen hjælper birkemusen 

Birkemusen, der er fredet og et af Danmarks mest sjældne pattedyr, lever kun to steder i Danmark. 

- Derfor har vi en særlig forpligtelse til at beskytte den efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Birkemusen er et af de mange eksempler på, at Banedanmark tager hensyn og planlægger sit arbejde, så vi generer vores omgivelser mindst muligt, siger Randi Skogstad.

Under udrulningen af signalprogrammet på Thybanen har Banedanmark udskiftet 48 bomanlæg. Her blev det – i samarbejde med Thisted Kommune – aftalt at udskyde arbejdet med et af dem for at tage hensyn til birkemusens yngleområder. 

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi værner om vores natur og stiller krav dér, hvor vi kan, og dér, hvor det ikke har negativ konsekvens for driften af jernbanen. Det gjorde vi også under byggeriet af den nye bane København-Ringsted, hvor vi byggede særlige passager for padder og tudser, siger Randi Skogstad.
 

Strategi for biodiversitet