LIGE NU:

Øjenafsnit i Thisted truet af overlægemangel

Regionshospitalets øjenafsnit i Thisted må lukke, hvis det ikke lykkes at skaffe en ny overlæge inden 5. juni

Lykkes det ikke inden 5. juni at skaffe en ny overlæge til øjenafsnittet på Regionshospital Nordjylland i Thisted, må hospitalet indstille operationen af grå stær på hospitalet i Thisted.

Derfor skal en ny regional arbejdsgruppe inden sommerferien arbejde på at lave en kort og langsigtet plan for øjenfunktionerne i Region Nordjylland – blandt andet for at sikre geografisk spredning i tilbuddene. Det meddeler hospitalsdirektør Henrik Larsen fra Regionshospital Nordjylland.

Meddelelsen kommer efter at hospitalet gennem nogle måneder forgæves har forsøgt at rekruttere sig til den stab, der kan sikre fortsat aktivitet i alle øjenafsnittets hidtidige kompetenceområder.

- Vi forsøger stadig at rekruttere os til den overlæge, der er brug for, så vi har en behandlings-ansvarlig læge bag operation for grå stær på matriklen i Thisted. Men efter en række forgæves forsøg er optimismen til at overskue. Og lykkes det ikke inden den 5. juni, så må vi lukke operationerne af grå stær ned. Det kan vi ikke komme uden om, selv om vi selvfølgelig håber til det sidste, siger hospitalsdirektøren.

Hospitalet arbejder sammen med Region Nordjylland på en række alternativer for at sikre aktiviteten i lokalområdet og sikre ansættelsen for de øvrige medarbejdere i øjenafsnittet.

Derfor har hospitalsledelsen i et samarbejdsudvalgsmøde i Thisted mandag formiddag fået opbakning til at indføre et ansættelsesstop i Fællesklinik Thisted – der rummer tre af de fire klinikker på det gamle Sygehus Thy-Mors. 

Det skal sikre, at medarbejdere i øjenafsnittet, der eventuelt måtte miste deres arbejde, så vidt muligt først kommer i betragtning til andre stillinger på hospitalet i Thisted.