Her er Børns Vilkårs anbefalinger til skærmtid: - Det vil stille nogle krav til forældrene

Læs anbefalingerne til de forskellige aldersgrupper længere nede i artiklen.

De fleste forældre kan nok genkende den lettelse, der strømmer gennem kroppen, når et grædende barn falder til ro efter at have fået stukket en iPad i hånden.

Mange af dem kan nok også genkende den dårlige samvittighed, der kan følge med. Eller diskussionerne om skærmtid med deres partner, andre forældre og børnene selv.

quote En gruppe af forældre har givet helt slip, og en anden gruppe har ret firkantede regler

Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår

Nu har Børns Vilkår gjort det lidt lettere at forholde sig til.

De har nemlig udarbejdet detaljerede anbefalinger for børns skærmtid inddelt i aldersgrupper.

Anbefalingerne er en smule mere restriktive end dem, som allerede er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Eksempelvis frarådes al brug af skærm helt for børn under to.

- Det vil stille nogle krav til forældrene, og det vil være en udfordring i mange familier, men der er vi så meget på børnenes side, at vi vil tillade os at sige: Man kan ikke opdrage børn uden at bruge timer med dem, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

"Ret kaotisk"

For knap halvandet år siden var tonen en lidt anden hos Børns Vilkår. Dengang afviste organisationen nemlig at lave anbefalinger til skærmbrug, fordi den manglede forskningsmæssigt belæg.

Men det er der kommet lidt mere af siden da, siger Rasmus Kjeldahl. Og så mener han, at der i højere grad er behov for anbefalingerne nu, fordi samfundsdebatten er blevet mere intens.

- Vores indtryk er, at det er ret kaotisk. En gruppe af forældre har givet helt slip, og en anden gruppe har ret firkantede regler. Der er behov for noget at læne sig op ad for forældrene, siger han.

Hvad er det, der er så slemt ved skærmtid? Hvad er det, vi skal frygte?

- Skærmen kan tage tid væk fra andre meget vigtige ting i børns udvikling. Det handler mindre om det, der sker på skærmen, end det, som barnet går glip af, mens det er på skærmen.

Se et udpluk af anbefalingerne fra Børns Vilkår her:

Generelle anbefalinger

 • At du forholder dig nysgerrigt og ikke fordømmende til dit barns digitale liv og har en snak med barnet om fordele og ulemper ved at bruge digitale medier.

 • At du er en god digital rollemodel for dit barn og ikke lader din egen brug af skærm forstyrre samværet med barnet.

 • At du sætter enkle og letforståelige rammer for dit barns skærmbrug og inddrager barnet i rammesætningen på en måde, som passer til barnets alder.

 • At du fokuserer mere på, hvad dit barn laver på skærmen og med hvem, end hvor længe barnet er på skærm – og om det gør dit barn glad eller trist.

 • At du hjælper barnet med at prioritere skærmbrug, hvor barnet er aktiv, kreativ og social over passivt brug.

 • At du er opmærksom på, at skærmbrug ikke går ud over andre vigtige aktiviteter for barnet.

 • At du respekterer dit barns ret til privatliv, når du tager og deler billeder og videoer.

 • At du er opmærksom på, at streamingtjenester, sociale medier og spil er designet til at tiltrække og fastholde brugerens opmærksomhed for at tjene penge, og at børn og unge derfor har brug for hjælp til at styre forbruget.

 • At du sørger for plads til andre aktiviteter i barnets liv – fordybelse, fysisk aktiviteter, socialt samvær.

Små børn (0-1 år)

 • Ingen skærmbrug for børn under to år.

 • Brug din egen telefon mindst muligt, når du er sammen med dit barn.

 • Læg skærmen væk, når du afleverer og henter dit barn.

 • Sørg for, at din skærm ikke forstyrrer barnets søvn.

 • Del kun billeder af børn med personer, som de har en tæt relation til.

Børn som er fyldt to år

 • Mindst muligt skærmbrug og så kort tid ad gangen som muligt. En tommelfingerregel kan være maksimum en halv time om dagen og maksimum fire timer om ugen.

 • Børn på to år skal være sammen med en voksen, hvis de bruger skærm.

 • Hjælp barnet med at forstå og håndtere de følelser, som skærmbrug kan igangsætte.

 • Brug ikke en skærm som trøst eller afledning fra følelser.

 • Hold skærmfri tid under måltider.

 • Undgå skærm før sengetid og ved putning.

 • Brug din egen skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn.

Eksempler på skærmaktiviteter, du kan lave med dit to-årige barn:

 • Videoopkald fra familie eller venner.

 • Se film, video eller billeder.

 • Søg på billeder eller film, der uddyber barnets interesse, eksempelvis traktorer eller dyr.

 • Bevægelse til eksempelvis bil-, bokse-, danse-, rytmikvideoer og -aktiviteter.

Børnehavebørn (cirka 3-6 år)

 • Hvis barnet er på skærm, anbefales det, at du prioriterer skærmbrug, hvor barnet er aktiv eller kreativ højere end skærmbrug, hvor barnet er passiv forbruger.

 • Med hensyn til skærmtid kan en tommelfingerregel være maksimum 5 timer på en uge, gerne mindre, og ikke mere end 45 minutter per dag. En undtagelse kan være, hvis barnet ser en alderssvarende film sammen med en voksen.

 • Børn på 3-6 år skal være sammen med eller under opsyn af en voksen, når de bruger skærm både til video og spil.

 • Hjælp barnet med at forstå og håndtere de følelser, som skærmbrug kan igangsætte.

 • Brug ikke en skærm som trøst eller afledning fra følelser.

 • Hold skærmfri tid under måltider.

 • Undgå skærm før sengetid og ved putning.

 • Brug din egen skærm mindst muligt, når du er sammen med dit barn.

Eksempler på skærmaktiviteter, du kan lave med dit børnehavebarn:

 • Videoopkald fra familie eller venner.

 • Se film, video eller billeder.

 • Søg på billeder eller film, der uddyber barnets interesse.

 • Producér film (for eksempel stopmotion).

 • Tag billeder.

 • Bevægelse til eksempelvis bil-, bokse-, danse-, rytmikvideoer og -aktiviteter.

 • Spil alderssvarende spil.

Børn på cirka 6-9 år

 • Vær opmærksom på, hvad barnet laver på skærmen.

 • Lyt til og tal åbent med barnet om, hvad det oplever på skærmen.

 • Sæt tidsgrænser for forskellige typer skærmbrug.

 • Hjælp med at håndtere de tanker og følelser, som skærmbrug kan frembringe.

 • Børn skal ikke lades alene med svære følelser, når de er på skærm.

 • Interessér dig for de forbilleder, som børn møder online – eksempelvis youtubere eller gamere.

 • Hold skærmfri tid under måltider.

 • Ingen skærme en time før sengetid.

 • Børn i denne aldersgruppe bør ikke have profiler på sociale medier.

 • Brug skærmen mindst muligt, når du er sammen med dit barn.

Eksempler på skærmaktiviteter, du kan lave med dit barn:

 • Spil sammen.

 • Søg informationer eller billeder.

 • Se film og video sammen.

 • Producer film (eksempelvis stopmotion).

 • Tag billeder.

 • Foretag videoopkald med familiemedlemmer eller venner.

 • Skriv sms’er sammen til familiemedlemmer og venner.

Børn på cirka 9-12 år

 • Vær opmærksom på, hvad barnet laver på skærmen.

 • Tal åbent og anerkendende med barnet om digitale medier.

 • Inddrag barnet i samtaler om skærmbrug.

 • Hjælp barnet med at udvælge de apps, det bruger.

 • Begræns passivt skærmbrug styret af algoritmer.

 • Hold skærmfri tid under måltider.

 • Hjælp børn med at håndtere de følelser, som skærmbrug kan fremkalde.

 • Støt barnet i at lære at kommunikere hensynsfuldt og venligt digitalt.

 • Støt barnet i at spørge om lov, før det tager og deler billeder/videoer af andre og i at sige fra, hvis andre vil tage eller dele billeder/videoer mod barnets vilje.

 • Brug ikke skærmen en time før sengetid.

 • Sæt tidsgrænser for forskellige typer skærmbrug sammen med barnet.

 • Sæt dig ind i, hvilke data smartphonen henter og deler på dit barn.

 • Børn på 9-12 år bør ikke have en profil på sociale medier.

Børn og unge på cirka 13-15 år

 • Tal åbent og anerkendende med dit barn om digitale medier.

 • Vær imødekommende og hjælp dit barn, hvis noget er svært eller går galt på digitale medier.

 • Stå til rådighed, hvis dit barn oplever noget ubehageligt online.

 • Tal med dit barn om tonen i spil og på sociale medier.

 • Lav fælles aftaler for skærmbrug i hjemmet sammen med dit barn.

 • Vær opmærksom på dynamikker, der kan påvirke dit barn negativt på sociale medier og støt barnet.

 • Tal med dit barn om udvælgelse af apps.

 • Hjælp barnet med at modstå fastholdelse på sociale medier og i spil.

 • Hjælp barnet med at begrænse passivt brug, der er styret af algoritmer.

 • Prioriter tid sammen uden skærm – for eksempel fælles måltider.

 • Hjælp dit barn med at begrænse brug af skærme en time før sengetid.

Unge på cirka 16-18 år

 • Stå til rådighed, vis interesse, gå i dialog og vær ikke fordømmende.

 • Lav aftaler, der gælder for alle i familien.

 • Aftal skærmfri tidspunkter.

 • Tilbyd aktiviteter sammen uden skærm.

 • Respekter dit barns privatliv.

 • Støt dit barn i at forholde sig kritisk til informationer på internettet.

 • Støt dit barn i at forholde sig kritisk til holdninger og værdier på nettet.

 • Spørg om lov, før du tager eller deler billeder og videoer af dit barn – og støt dit barn i at gøre det samme.

 • Spørg ind til de digitale fællesskaber i gaming og på sociale medier.

 • Overvåg ikke dit barns fysiske placering via lokaliseringstjenester.

 • Interesser dig for influencere.

Forspilder muligheder for at være sammen

Udover anbefalingen om, at børn under to år ikke bør være på skærm overhovedet, har Børns Vilkår også lavet anbefalinger for børn i andre aldersgrupper.

Børn på to år bør ifølge organisationen maksimum have en skærmtid på en halv time om dagen, og børnehavebørn (omkring 3-6 år) bør allerhøjest bruge 45 minutter om dagen på en skærm.

- Små børn vil jeg aldrig anbefale, at man lader sidde alene med en skærm. Hvis det er, skal der være rigtig meget styr på, hvad der kommer frem på den skærm, siger Rasmus Kjeldahl.

quote Sat meget på spidsen er der forskel på, om man sidder og spiller computer i flere timer med sin bedste ven, eller om man bruger en time på at sidde og se på noget radikaliseret på nettet

Mathias Nimgaard Larsen, fagkonsulent med speciale i digital trivsel og børn og unges udvikling, Center for Digital Pædagogik

Hvad gør man så på de tidspunkter om dagen, hvor en skærmdistraktion føles nødvendig for nogle forældre – eksempelvis i 'ulvetimen'?

- Selvfølgelig kan der opstå situationer, hvor det er den eneste mulighed. Har man en ulvetimesituation, og man taler om børn under ti år, så skal barn og voksen måske bare være i samme rum, og man skal være bevidst om, hvad der foregår på skærmen.

Rasmus Kjeldahl mener dog ikke, at restaurantbesøg eller flyture tæller med som situationer, hvor skærmen er den eneste mulighed.

Hvis børnene systematisk placeres foran en iPad på en restaurant, udelukker man dem fra et fællesskab og forspilder en mulighed for at være sammen, lyder det eksempelvis. Det samme gælder flyveturen eller bilferien.

- Det skal nødig blive en afledning for enhver vanskelig situation med barnet, at man bare stikker dem en skærm og forsømmer at arbejde med det, barnet kan finde svært, siger Rasmus Kjeldahl.

Det anbefales også, at forældre selv bruger mindst mulig tid på skærmen, når de er sammen med deres børn.

Hav fokus på indhold i stedet

Det er ifølge Mathias Nimgaard Larsen, der er fagkonsulent med speciale i digital trivsel og børn og unges udvikling hos Center for Digital Pædagogik, fint med nogle rammesætninger til forældre.

Men han påpeger, at det kan være svært at have øje for det enkelte barn, når man laver standardiserede anbefalinger.

- Børn er forskellige, og derfor er det vigtigste, at man har øje for, hvordan barnet reagerer, hvordan de har det, og hvilke behov de har, siger han.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Derfor anbefaler han, at der ikke kigges lige så meget på skærmtid, som på det, der bliver lavet på skærmen:

- Sat meget på spidsen er der forskel på, om man sidder og spiller computer i flere timer med sin bedste ven, eller om man bruger en time på at sidde og se på noget radikaliseret eller ekstremt på nettet.

Desuden mener Mathias Nimgaard Larsen ikke, at et barn per automatik tager skade "af at få stukket en iPad i hånden, mens man laver mad", så længe forældrene er inde over indholdet.

- Jeg ville ikke selv have dårlig samvittighed over at sætte mine børn foran en skærm en gang imellem, men jeg kan godt forstå den følelse, man måske kan få som forælder, fordi der er et meget stort samfundsmæssigt fokus på skærmtid.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Ifølge Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, skal anbefalingerne til dels forstås som "et udspil".

- De er ret ambitiøse, synes vi, men der er sikkert nogle, der vil tænke, de ikke er ambitiøse nok. Vi vil følge den debat, der følger og tilbagemeldingerne og vurdere, om der er behov for mere.


Seneste nyt

fra Nordjylland