LIGE NU:

Mangel på K-vitamin kobles nu til hårde coronaforløb

Et lavt niveau af K-vitamin kan kobles til særligt hårde covid-tilfælde, viser dansk forskning.

Kroniske lidelser, dårligt immunforsvar og en høj alder er nogle af de faktorer, der kan betyde et hårdt og måske endda dødeligt forløb, hvis man rammes af coronavirus.

Og nu kan endnu en faktor muligvis tilføjes: Et lavt niveau af K-vitamin.

Vitaminet, der blandt andet findes i grønne grøntsager så som rucola, kobles i to individuelle forskningsprojekter nu sammen med hårde coronaforløb. Dog har det endnu ikke været muligt at fastslå, om patienterne inden deres sygdomsforløb havde et lavt vitaminniveau, eller om manglen på K-vitaminet er en konsekvens af virussen.

Sammenhæng kom bag på forsker

I august pegede et hollandsk studie for første gang på en sammenhæng mellem coronapatienters niveau af K-vitamin og graden af deres sygdomsforløb.

For overlæge Allan Linneberg, der er forsker ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital, sprang de hollandske forskningsresultater ham i øjnene.

- Det pegede på en tydelig sammenhæng mellem lavt indhold af K-vitamin og dødelighed hos patienterne, siger Allan Linneberg.

Studiet fra Holland fik ham sammen med en række danske forskere til at påbegynde et dansk studie, der undersøgte, om en lignende sammenhæng kunne påvises hos danske coronapatienter.

- Resultaterne fra det hollandske studie kom helt bag på mig. Men endnu mere overraskende har det været, at vi har kunnet bekræfte studiet, fortæller han.

I både den hollandske og danske forskning ses det tydeligt, at de patienter, der indlægges med coronavirus - og i sidste ende dør med sygdommen - har et signifikant lavere niveau af K-vitaminet, end hvad raske mennesker normalt har.

Hvad er K-vitamin?

Den fundne sammenhæng er stærk, da netop to forskningsstudier kan påpege og bekræfte samme sammenhæng, vurderer Allan Linneberg.

De danske forskeres undersøgelser er indtil videre bragt på en såkaldt preprint-server. Det betyder, at studiet endnu ikke er blevet officielt "kvalitetstjekket" af andre forskere.

K-vitamin er med til at beskytte lungerne

Det danske studie har undersøgt forløbet hos i alt 138 covid-19-patienter, der alle har været indlagt på Hvidovre Hospital. Patienternes niveau af K-vitamin er sammenlignet med en kontrolgruppe af 140 raske danskere.

Studiet påviser, at patienternes niveau af vitaminet i gennemsnit var halvt så lave som kontrolgruppens. Endnu lavere var niveauerne hos de 43 patienter, der døde med virussen.

Årsagen til sammenhængen mellem K-vitamin og patienternes forløb findes der endnu ikke en beviselig forklaring på. Dog peger både den hollandske og danske forskningsgruppe på, at K-vitamin kan beskytte nogle fibre i lungevævet, som coronavirus ellers ødelægger.

- K-vitamin aktiverer enzymer i kroppen, der er med til at beskytte lungevævet. Når disse ikke aktiveres, bliver lungerne dårligere, hvilket kan være årsag til, at coronapatienter med lave vitaminniveauer bliver ramt af hårde coronaforløb, forklarer Allan Linneberg.

- Vi har dog endnu ikke kunne fastslå om manglen på K-vitamin er udløst af covid-19, eller om patienterne havde lave vitaminniveauer til at begynde med, understreger han.

Vi skal ikke overforbruge vitaminer

Når det kommer til, hvorvidt indtag af ekstra K-vitamin kan forebygge coronavirus, kan det på baggrund af studiet ikke anbefales, at du fylder dig med ekstra K-vitamin:

- Vi har undersøgt, om K-vitamin hænger sammen med, hvordan det går, når man er indlagt. Ikke om det hænger sammen med, at man får coronavirus.

Allan Linneberg mener derfor, at man skal følge myndighedernes generelle kostråd og anbefalinger om vitaminindtag.

- Vi har måske brug for mere K-vitamin, end vi troede, men vi skal stadig passe på, at vi ikke kommer ud i et overforbrug.

Herunder følger en række råd til, hvordan du sikrer et stabilt og sundt indtag af K-vitamin:

Sådan sikrer du et stabilt indtag af K-vitamin