Der er fortsat usikkerhed om den fremtidige boligbeskatning. Foto: Kasper Balsnov / Ritzau Scanpix

Nyt boligskattesystem udskudt til 2024

Omkring 700.000 danske boligejere må leve yderligere tre år i usikkerhed om, hvad beskatning på deres bolig bliver.

I samarbejde med tv2.dk

Det boligskattesystem, der skulle sikre danskerne en mere præcis vurdering og dermed beskatning af deres ejerboliger, bliver udskudt til 2024.

Det erfarer TV 2.

Regeringen har lavet et eftersyn af det, den selv kalder ”skattevæsnets akutte it-problemer på ejendoms-, gælds-, moms- og toldområdet”. Her er det ifølge TV 2s oplysninger kommet frem, at det processen med at få vurderet landets omkring 700.000 ejerboliger går så langsomt, at man ikke kan nå at blive færdig til 2021, som ellers oprindeligt var planen.

Efter år med fejlbehæftede ejendomsvurderinger og dermed også skæv beskatning indgik den daværende borgerlige regering i 2017 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om et nyt boligskattesystem.

Aftalen skulle blandt andet gøre op med boligskattestoppet fra 2001, indefryse grundskyldsstigningen frem til 2021 og indføre et de facto "knæk" på ejendomsværdiskatten ved vurderingspriser på mindst 7,5 millioner kroner.

Ifølge regeringen ville det betyde, at 60 procent af danskerne ville komme til at betale mindre i boligskat, når aftalen efter planen trådte i kraft fra 2021.

Aftalen stod på ryggen af en aftale et nyt ejendomsvurderingssystem, der skulle sikre en præcis vurdering af landets ejerboliger. Ejendomsvurderingerne har siden 2013 været indefrosset, hvor Rigsrevisionen fastslog, at de var både uigennemskuelige og behæftede med fejl.

Det system er imidlertid endnu ikke oppe i omdrejning. TV 2 erfarer, at der allerede i 2020 er behov for at investere cirka 365 millioner kroner ekstra i ejendomsområdet, og fra 2021 og frem vil der fortsat være behov for at fortsætte investeringerne, hvis ejendomsområdet skal genoprettes fuldstændig.

Ifølge TV2s oplysninger vil skatteminister Morten Bødskov (S) allerede i eftermiddag indkalde forligspartierne til drøftelser om, hvad der skal ske med boligbeskatningen frem til 2024.