Søren Rasmussen fra Skovsgaard Landbrug ved Hobro kæmper med våde afgrøder på våde marker. Foto: Stefan Kjærgaard (Arkivfoto)

Tørkeramt landbrug vil have jordskat sløjfet

Et af de store ønsker er, at jordskatten sløjfes. Det kan spare landmændene for 400 millioner kroner om året- uanset om de er tørkeramte eller ej.

I samarbejde med tv2.dk

Den varme sommer har været dyr for dansk landbrug.

De seneste tal fra brancheforeningen Landbrug og Fødevarer viser, at landbruget står til at tabe 6,4 milliarder kroner på grund af sommerens tørke. 

Læs også Tørken koster landbruget milliarder - parter indkaldt til krisemøde

Derfor kommer foreningen fredag med et forslag til en 'tørkepakke', der skal hjælpe de pressede landmænd.

- Dansk landbrug er vant til udsving, men denne tørke er historisk - og med historiske konsekvenser, lyder det blandt andet i det 10 sider lange forslag.

Sløjf skatten på landbrugsjord

Øverst på listen står en annullering af jordskatten, som vil spare landmændene for 400 millioner kroner om året.

Det vil samtidig få værdien af landbrugsjorden til at stige, og i det hele taget være en solid håndsrækning til alle jordejende landmænd - uanset om de er tørkeramte eller ej. 

Derudover er der ønsker om lempelser af regler og afskaffelse af afgifter.

Miniser klar med økonomisk håndsrækning

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har allerede bedt Skatteministeriet regne på konsekvenserne af at udskyde landbrugets betalinger af moms og jordskatter. 

- Mit grundsynspunkt er: Lad falde, hvad ej kan stå. Men situationen er ved at være så alvorlig, at det ikke længere "bare" handler om overlevelsen for den enkelte landmandsfamilie, sagde han for en uge siden til Finans.

- Skaderne på erhvervet kan blive så alvorlige, at det også kan få nationaløkonomiske konsekvenser, og i så fald kan jeg ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt med en økonomisk håndsrækning.

Sidst Danmark var ramt af en lignende tørke var i 1992. Her faldt landbrugets arealudbytte med 23 procent. 

Landbrug og Fødevarers tørkepakke:

  1. En annullering af jordskatten
  2. En reduktion af produktionsgebyrer på husdyrproduktionen
  3. En afskaffelse af tinglysningsafgiften ved jordfordeling
  4. En afskaffelse af de rigide krav til etablering af efterafgrøder
  5. En tilladelse til, at kommunerne kan give disposition til at vande marker afstemt ift. tilstanden for grundvandet det givne sted. Derudover skal der indføres en fast track ordning, så landmænd i akutte problemer kan få hurtigere tilladelser til at vande
  6. En mulighed for at bruge tidlig såning som alternativ til efterafgrøder
  7. En ordning, hvor kvægbrug får mulighed for at etablere kløvergræs på marker, som ellers skulle være brugt til efterafgrøder, så der kan rettes op for fodermanglen
  8. Udbetaling af landbrugsstøtten til tiden
  9. En undersøgelse af mulighederne for i fremtiden at sikre sig mod fx tørke via forsikringsordninger