Hanstholm Havn overgår til kommunen: De økonomiske udfordringer følger med

Politikerne i Thisted Kommune reagerer på den store milliongæld i havnen og overtager nu selv styringen. Det rammer kommunens økonomi.

Kommunalpolitikerne i Thisted har tirsdag besluttet, at Hanstholm Havn skal overgå fra selvstyre til en kommunal havn.

- Det var en enig og måske også lidt frustreret kommunalbestyrelse, der tog beslutningen. Vi er nødt til at stoppe den økonomiske blødning i havnen, for ellers går det rivende galt. Situationen bliver værre og værre, så nu er vi nødt til at tage hånd om styringen, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) til TV MIDTVEST.

Det er kun halvanden måned siden, at Thisteds kommunes 2023-budget faldt på plads. Men efter beslutningen om at gøre Hanstholm Havn til en kommunal havn, skal budgettet nu genåbnes. Det er nemlig en underskudsforretning, som nu skal indgå fuldt og helt i kommunens økonomi.

- Det vil uundgåeligt betyde, at vi kommer til at beskære budgettet i et omfang, der vil kunne mærkes, siger Niels Jørgen Pedersen, der håber, at der kan findes løsninger, så for eksempel ældre ikke skal rammes på hjemmeplejen eller skoleelever på kvaliteten af undervisningen.

- Men vi står jo i forvejen overfor for eksempel at skulle se på skolestrukturen, og den proces kommer vi nok til at skulle fremrykke.

Samtidig nævner han udskydelse af anlægsprojekter som et sted, hvor der kan findes besparelser i budgettet.

Blødningen skal stoppes

Længere ned i detaljerne omkring besparelser i budgettet er politikerne endnu ikke kommet. I første omgang var det beslutningen om at lade Hanstholm Havn gå fra at være en selvstyre havn til en kommunal havn, som kommunalbestyrelsen på et lukket punkt på dagsordenen tirsdag skulle tage stilling til.

Hanstholm Havn har en gæld på 630 millioner kroner og et underskud på driften for 2021 på 17 millioner kroner. Og det er altså den dårlige økonomiske situation, der ikke giver andre muligheder end at indlemme havnen i Thisted Kommune.

Borgmesteren lægger ikke skjul på, at det er en frustrerende situation, at der ikke har været styr på økonomien på Hanstholm Havn, og at det nu får negative konsekvenser for kommunen økonomi.

- Men nu skal vi have stoppet blødningen, siger han.

Beslutningen kunne godt have været skubbet et år eller to. Men det ville formentlig blot have resulteret i et endnu større underskud, lyder vurderingen.

Et kassetræk på 175 mio. kr.

Helt konkret betyder overdragelsen, at Thisted Kommune nu overtager driften af havnen – ligesom økonomien fremover indgår fuld og helt i kommunens økonomi. Det betyder også, at Hanstholm Havns kassekredit skal indfries, hvilket kræver en tillægsbevilling på 63 mio. kr. Hvis havnens drift videreføres med det nuværende økonomiske udgangspunkt, står Thisted Kommune overfor et kassetræk på i alt 175 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Udover en genåbning af det kommunale budget, skal hele forretningen Hanstholm Havn kigges i sømmene og trimmes, lyder det fra borgmesteren. Samtidig handler det om på den længere bane at få gjort havnen attraktiv for investorer i bl.a. grøn energi, så forretningen fremover har flere ben at stå på.

Siden tiltrædelsen af den nye bestyrelse i Hanstholm Havn for godt et halvt år siden, har det stået klart, at havnens økonomi var under et stærkt pres. Derudover er der konstateret forhold, der kan være ansvarspådragende.

- Vi har i kommunalbestyrelsen et stærkt fokus på, at vi skal have stærkere styring af Hanstholm Havn. Det betyder også, at vi undersøger, om der er forhold i den økonomiske styring af havnen, der kan danne grundlag for at gøre et ansvar gældende, lyder det fra borgmesteren.


Seneste nyt

fra Nordjylland