Seneste nyt:

Ilten forsvinder fra Limfjorden

Miljøstyrelsen har taget årets første iltsvindmålinger. Tallene viser, at der flere steder i Limfjorden er kraftigt iltsvind.

Hvis Limfjorden bliver ved med at have problemer med ilten, kan det få konsekvenser for dyrelivet.

- Iltsvindet har indfundet sig de steder, som også blev ramt tidligt på sæsonen sidste år. Situationen svarer i store træk til, hvad vi så sidste år, men for Limfjorden viser målingerne fra de seneste 14 dage udbredt iltsvind, hvilket ikke var tilfældet på samme tidspunkt i 2019, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen.

Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside er der problemer med ilten i farvandet syd for Livø, i Risgaarde Bredning, i Lovns Bredning, i Skive Fjord, i Hjarbæk Fjord samt i Thisted Bredning.

En kombination af årsager får ilten til at forsvinde

Den manglende ilt skyldes, at der ryger kvælstof og fosfor ud i fjorden. Det sker, når regn og andet nedbør skyller stofferne ud af landbrugsjorden, og det er god næring til algerne.

Når algerne dør, bruger de en masse ilt, når de nedbrydes og synker til bunds.

- Iltsvindet indfinder sig om sommeren først der, hvor der er flest alger i vandet, og hvor vandet står mest stille. Det er det, vi ser nu, hvor iltsvindet har ramt lukkede fjordområder og områder med dybe sænkninger i havbunden. Herfra må vi forvente, at iltsvindet vil brede sig hen over sommeren, med mindre vi får kraftig blæst, siger Harley Bundgaard Madsen.

Miljøstyrelsen bliver ved med at måle ilten i de danske farvande helt frem til december.