Serie TV2 Nord Dokumentar

29:21

Dette afsnit

Skagen Odde - en vildmark

10/12/2017

Naturfilm om LIFE projektet på Skagens Odde.

Naturstyrelsen har i samarbejde med Frederikshavn Kommune og med støtte fra EU's tilskudsordning LIFE+ Nature gennemført en række tiltag på Skagens Odde, der skal være med til at bevare og forbedre den unikke kystnatur med havklitter, klitheder og rimme-dobbelandskab, som har både national og international stor bevaringsværdi.

Alle serier