LIGE NU:

Ingen lyntog mellem Aalborg og Aarhus i to måneder

Fra den 9. december og frem til den 2. februar vil der ikke køre lyntog mellem Aalborg og Aarhus.

Det er ikke uden trafikale konsekvenser, at Banedanmark er gået i gang med at teste et nyt sikringsanlæg mellem Langå og Hobro.

Der vil således køre en del færre tog i en periode efter, at den nye køreplan træder i kraft den 9. december.

Fra den 9. december og frem til den 2. februar vil der samtidig slet ikke køre lyntog mellem Aarhus og Aalborg.

Når sikringsanlægget i Randers skal tages i brug, kræver det en spærring døgnet rundt fra den 29. januar til den 3. februar. I den periode vil der køre togbusser mellem Langå og Aalborg i denne periode.

Efter man har testet anlægget, vil Banedanmark kunne tage det i brug, og trafikken vil igen kunne køre efter de normale køreplaner.

Mest natarbejde

Sikringsanlægget er det system, der styrer sporskifterne og signalerne på stationerne og ude på strækningerne.

Samtlige komponenter i det nye sikringsanlæg skal testes, inden Banedanmark kan sætte anlægget i drift, og der er stadig dele af strækningen, hvor vi mangler at teste anlægget.

Langt det meste af testarbejdet foregår om natten, men det er også nødvendigt at tage aftenerne i brug.

Når sikringsanlægget skal tages i brug, kræver det ifølge Banedanmark, at spærrer banen i nogle få døgn. Ud over testen af sikringsanlægget foregår der også enkelte restarbejder på strækningen.

Fra den 3.februar klokken 04.45 kører togene igen efter de normale køreplaner mellem Aarhus og Aalborg.

I næsten to måneder vil antallet af tog på strækningen mellem Aalborg og Aarhus være kraftigt reduceret. Det sker fordi Banedanmark fra 9. december gennemfører en stor test af det nye signalsystem på strækningen.