Tema Udligning

Udligningssystemet sigter mod at udjævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætningen og forskelle i den sociale struktur. Men systemet er uforudsigeligt og gør det svært for kommunerne at lægge et budget, der rækker mere end et år ud i fremtiden.