LIGE NU:

Den ene kørebane spærres på Aggersundbroen

I de kommende uger genetablerer Vejdirektoratet kunststofbelægningen på fortovet på Aggersundbroen.

Arbejdet varer frem til slutningen af maj og medfører, at fra den 18. - 28. maj vil den ene kørebane være spærret i tidsrummet fra klokken 9.00 til 21

I denne periode vil der kun være et spor farbart, og trafikken vil blive styret af en midlertidig lysregulering. Den midlertidige fribredde for passage af broen vil være 4 meter.

Arbejdet er en forsættelse af arbejdet fra sidste år, hvor der blev gennemført betonreparationer på brodækket.

Arbejdet skal sikre, at broen har tilstrækkelig holdbarhed til at være funktionsdygtig i de kommende årtier. 

Indskrænkningen af kørebanebredden gennemføres af sikkerhedsgrunde for entreprenørens arbejdere. Når trafikken afvikles i et spor med lysregulering, minimeres risikoen for påkørsler og farlige situationer.  

I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil brovagtpersonalet have mulighed for at gennemføre en manuel betjening af lysreguleringen. Der vil blandt andet være mulighed for at etablere rødt lys i begge køreretninger i forbindelse med passage af udrykningskøretøjer og i forbindelse med broklap-åbninger. Bilisterne opfordres derfor til at respektere lysreguleringen under alle forhold.  

Vejdirektoratet beklager de gener som arbejdet måtte medføre for såvel trafikanter som naboer til broen.