. I de kommende uger genetablerer Vejdirektoratet kunststofbelægningen på fortovet på Aggersundbroen. Foto: Mick Knive Anderson

Den ene kørebane spærres på Aggersundbroen

I de kommende uger genetablerer Vejdirektoratet kunststofbelægningen på fortovet på Aggersundbroen.

Arbejdet varer frem til slutningen af maj og medfører, at fra den 18. - 28. maj vil den ene kørebane være spærret i tidsrummet fra klokken 9.00 til 21

I denne periode vil der kun være et spor farbart, og trafikken vil blive styret af en midlertidig lysregulering. Den midlertidige fribredde for passage af broen vil være 4 meter.

Arbejdet er en forsættelse af arbejdet fra sidste år, hvor der blev gennemført betonreparationer på brodækket.

Læs også Aggersundbroen fylder 75 år: Se de historiske billeder fra da broen blev bygget

Arbejdet skal sikre, at broen har tilstrækkelig holdbarhed til at være funktionsdygtig i de kommende årtier. 

Indskrænkningen af kørebanebredden gennemføres af sikkerhedsgrunde for entreprenørens arbejdere. Når trafikken afvikles i et spor med lysregulering, minimeres risikoen for påkørsler og farlige situationer.  

I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil brovagtpersonalet have mulighed for at gennemføre en manuel betjening af lysreguleringen. Der vil blandt andet være mulighed for at etablere rødt lys i begge køreretninger i forbindelse med passage af udrykningskøretøjer og i forbindelse med broklap-åbninger. Bilisterne opfordres derfor til at respektere lysreguleringen under alle forhold.  

Læs også Klappen på Aggersundbroen skal tjekkes

Vejdirektoratet beklager de gener som arbejdet måtte medføre for såvel trafikanter som naboer til broen.