LIGE NU:

Jutlander fordobler overskuddet i årets første kvartalsregnskab

Et overskud på 80 millioner kroner før skat. Sådan lyder bundlinjen i Jutlander Banks kvartalsregnskab.

Jutlander Bank kom ud af årets første tre måneder med et overskud før skat på 80 millioner kriver. Det et overskud, der er mere end dobbelt så stort som i første kvartal sidste år hvor bundlinjen lød på 38 millioner kroner.

Størkt medvirkende til det forbedrede regnskab, der i øvrigt følger et årsregnskab, der viste et overskud på 239 millioner kroner, er at bankens tab og nedskrivninger er forbedret med 46 millioner kroner sammenlignet med de første tre måneder af 2016.

- Vi kan mærke, at konjunkturerne er ved at vende, så flere af vores kunder har fået det bedre, økonomisk. Det smitter positivt af på bankens nedskrivninger og dermed direkte på vores kvartalsresultat, forklarer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup og fortsætter:

- Det er glædeligt – både for vores kunder og for banken.

Jutlander Bank har et samlet forretningsgrundlag på omkring 33 milliarder kroner fordelt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter. Udlån udgår samlet set 7,7 milliarder kroner, og er faldet med 1,9 procent siden første kvartal 2016, selvom oplevelsen i banken er en anden.

- Vi oplever faktisk, at privatkundernes lånelyst er stigende, og samtidig ser vi en nettotilgang af privatkunder med et forretningsomfang af en god størrelse, så vi tror på, at den udlånstilbagegang, som er fladet ud gennem de seneste år, er ved at udvikle sig til udlånsvækst, spår Per Sønderup.

Samlet set betegner banken regnskabet, der altså viste et overskud før skat på 80 millioner kroner og 65 millioner kroner efter, som meget tilfredsstillende. For hele året venter man at lande et overskud før skat på mellem 215 og 250 millioner kroner. Et overskud der er på niveau med resultatet for 2016, der fik banken til at udbetale 43 millioner kroner i udbytte til aktionærerne.