Foto: Jesper Sterum

02:59

På Erhvervsskolerne i Aars kommer eleverne fra et stort geografisk område, og flere af dem er afhængige af bus, for at komme til og fra uddannelse. Regeringen ønsker at nedlægge Regionerne, og det frygter Socialdemokratiet, at der vil lukke flere busruter i landdistrikterne, hvilket i værste tilfælde vil betyde færre unge som tager en uddannelse.

1 af 2

Nedlæggelse af regioner: Skoler frygter for fremtidens busforbindelser

Erhvervsskolerne i Aars frygter for fremtidens busforbindelser, hvis regeringens planer om at nedlægge regionerne bliver en realitet.

På Erhvervsskolerne i Aars kommer eleverne fra et stort geografisk område, og flere af dem er afhængige af bus for at komme til og fra uddannelse. 

Men med regeringens ønske om at nedlægge regionerne er Erhvervsskolerne i Aars nu bekymrede for, hvordan fremtidens busforbindelser vil se ud.

Læs også Løfte til klimaet: Tre unge folketings-kandidater bryder partigrænser

- Vi kan jo frygte, at der er færre elever i hele lokalområdet, som tager en ungdomsuddannelse, og hvis vi får færre elever, kan vi frygte, at uddannelserne bliver nødt til at lukke, lyder det fra Per Stig Andersen, uddannelseschef ved Erhvervsskolerne Aars. 

Elever fra mange kommune

Omkring 1000 elever går på Erhvervsskolerne i Aars, og flere af dem kører i bus for at komme frem. Alt fra et kvart til 45 minutter tager turene for eleverne, der kommer fra flere forskellige steder i landsdelen. Og derfor er det nødvendigt med et sammenhængende busnetværk. 

- De kommer primært fra Vesthimmerland, og der kommer også en del fra Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Der er nødt til at være en vis sammenbinding af de områder, for at eleverne kan komme hen til os og gå i skole og tage en ungdomsuddannelse. 

Det er særligt busforbindelser på tværs af kommunegrænserne, hvor fremtiden kan være usikker. 

Venstre: Pengene forsvinder ikke

Hos Socialdemokratiet deler man samme frygt som Erhvervsskolerne.

Læs også Til træning på Flyvestation Aalborg: 5. Klasse fra Vadum kigger ind bag hegnet

- Når man fjerner regionerne, så fjerner man også den økonomi, som regionerne har haft til kollektiv trafik, lyder det fra transportordfører Rasmus Prehn (S).  

- Hvis man tager Nordjylland som eksempel, er det fortrinsvis Aalborg, der får penge. Og det er godt for dem, der bor i Aalborg. Men de ruter, der betjener yderområderne, de koster en del penge, og der kommer ikke penge ud til de kommuner i samme omfang, fortsætter han. 

Fra Venstre lyder det dog, at der vil være de samme penge at gøre godt med, selvom regionerne skulle forsvinde.

- Når vi gennemfører den her sundhedsreform, så får det også betydning for den trafik, som regionerne står for. Og alle de penge, der er i dag til kollektiv transport, vil blive videreført i en ny ordning. 

- For at være helt sikker vil vi selvfølgelig sørge for, at det står i lovgivningen, at de regionale trafikselskaber, der også bliver fremover, vil have pligt til at sørge for, at der er de relevante ruter på tværs af kommunegrænser, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen (V).