Seneste nyt

fra Nordjylland

For kort frist til at komme med indsigelser

 For kort frist til at komme med indsigelser

35 dage. Så længe har modstanderne af en ny Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen til at komme med indsigelser mod den rapport, der udarbejdet forud for en ny Limfjordsforbindelse.

Det er et problem, lyder det. For både den lov, der skal bane vejen for forbindelsen og den rapport der er lavet over påvirkninger af miljø og dyreliv er sendt i høring på en gang.

Og det er altså knap 700 sider, der skal læses igennem og protesteres mod inden 11. januar.

- Vi har fået en kort frist til at forholde os til to store ting på én gang. Nu skal vi til at forholde os til, hvad de rent faktisk har skrevet, lyder det fra Louise Faber, der er formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen.

Og hun er ikke den eneste, der mener fristen er for kort. Også Rådmand for Klima- og miljøforvaltningen i Aalborg Kommune, Per Clausen (EL), mener fristen er kort, når man tænker på, hvor meget materiale, der skal gennemgås.

- Transportministeriet lægger op til et udemokratisk hastværk, når høringen om den supplerende miljøundersøgelse skal foregå parallelt med høringen om selve anlægsloven. Desværre tyder dette på, at regeringen ikke har tænkt sig at lytte til de høringssvar, som kommer ind, siger han.

I følge rapporten vil den samlede påvirkning af dyre- og planteliv ikke "være væsentlig".

Og selvom anlægsfasen af den 3. Limfjordsforbindelse vil påvirke odderens yngle- og levesteder væsentligt, så har Vejdirektoratet i samråd med Miljøstyrelsen brugt muligheden for at fravige fra EUs habitatdirektiv.

Læs mere her.