Seneste nyt

fra Nordjylland

Grønne investeringer for milliarder sender jobs til Aalborg

4,2 milliarder. Så mange penge bliver nu investeret i fire virksomheder, der tilsammen har fem projekter, som kan være med til at styrke Danmarks position i den grønne omstilling.

En af de fem virksomheder er Siemens Gamesa i Aalborg, der modtager 162,2 millioner kroner i støtte fra den grønne investeringsfond. 

Penge, der skal bruges på at udvide offshore-vindmøllefabrikken i Aalborg.

- Med store statsstøtteprogrammer trækkes grønne milliardinvesteringer til Kina og USA. Regeringen vil forsvare og forstærke danske styrkepositioner. Det gælder blandt andet vindproduktion og PTX-teknologi. I dag sikres støtte fra den grønne investeringsstøtteordning til fem projekter, der skabes cirka 800 nye jobs, og samles investeres mere end 4,2 milliarder kroner i nye arbejdspladser. Det er godt for Danmark og væksten i vores stærke grønne produktionsindustri, siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Mens 634,1 millioner er direkte støtte fra staten, poster virksomhederne selv de resterende godt 3,5 milliarder i investeringerne.

Med de omtrent 162 millioner kroner forventer Siemens, at de kan skabe op mod 150 nye arbejdspladser i Aalborg. 

Det var i december, at regeringen lancerede den grønne investeringsfond som et resultat af, at den internationale konkurrence om produktionen af grønne teknologier spidsede til. På linje med lande som Kina og USA har Danmark derfor besluttet, at der også her i landet skal være statsstøtteprogrammer indenfor den grønne sektor.

Hvad er Power-to-X?

  • Power-to-X (PtX) dækker over en række teknologier, som alle tager udgangspunkt i, at strøm udnyttes til at fremstille brint

  • I Danmark taler man om Power-to-X, mens man i udlandet kalder det grøn brint eller ”electrofuels” (”e-fuels”)

  • Brinten kan bruges direkte i eksempelvis lastbiler, færger eller industrien, men den kan også viderekonverteres til andre brændstoffer

  • Viderekonverteringen kan ske med kvælstof fra luften for at producere ammoniak eller med CO2 for at producere brændstoffer som metanol eller flybrændstof

  • CO2’en kan komme fra biogasanlæg eller opsamles fra kraftvarmeværker, affaldsforbrænding eller industrien og kan både anvendes til PtX (Carbon Capture and Utilization, CCU) eller deponeres i undergrunden (Carbon Capture and Storage, CCS)

  • Energistyrelsen vurderer, at PtX er en væsentlig brik i at opfylde regeringens 70 procents målsætning i 2030, men særligt frem mod målet om klimaneutralitet i 2045, hvor PtX-brændstoffer kan benyttes til at omstille dele af transportsektoren særligt inden for luftfart, søfart, den tunge vejtransport, landbruget, industrien

Kilde: Energistyrelsen