Nina slæber kommunen i retten: - Jeg har fået posttraumatisk stress

Kan Aalborg Kommune lovligt opkræve betaling for vand, varme og renovation, selvom et hus er ubeboeligt? Det spørgsmål skal Retten i Aalborg afgøre.

I 1999 hæver den tidligere Hals Kommune et vejkryds midt i Hou, så trafikken kan blive dæmpet.

Men det skal vise sig at få uoverskuelige konsekvenser for en familie, der bor i umiddelbar nærhed. Overfladevand begynder nemlig ifølge den tidligere ejer at blive ledt direkte ned til hendes hus.

Og så begynder hendes problemer.

- Vejen kom pludselig højere op end husets sokkel, og så drev vandet ned til mit hus, når det regnede. Hals Kommune sagde dengang, at de havde sørget for dræn, men hvis det var rigtigt, så hjalp det ingenting, siger Nina Holm Johansen.

Det er huset her, som tvisten handler om. Huset er blevet kondemneret, det vil sige erklæret ubeboeligt af Aalborg Kommune.
Det er huset her, som tvisten handler om. Huset er blevet kondemneret, det vil sige erklæret ubeboeligt af Aalborg Kommune.
Foto: TV2 Nord

Efter nogle år begynder familien at få problemer med fugt i huset. Og så begynder symptomerne at dukke op hos den lille familie.

- Det var i starten kvalme og hovedpine. Træthed, kløen på kroppen og kløen i øjnene i øjnene. Vi begyndte at nyse blev tit forkølede, siger Nina Holm Johansen.

Først i 2010 bliver det slået fast, at Ninas hus er hårdt angrebet af skimmelsvamp – så hårdt, at embedslægen anbefaler, at familien straks finder en anden bopæl. 

Her ses nogle af de skader, der er kommet på huset i Hou.
Her ses nogle af de skader, der er kommet på huset i Hou.
Foto: TV2 Nord

Måneder efter kondemnerer Aalborg Kommune, der nu er blevet sammenlagt med den gamle Hals Kommune, huset. Det betyder, at huset er stemplet som ubeboeligt.

- Det betyder også, at jeg ikke kan sælge huset. Og jeg kan heller ikke bo der, så vi flytter, siger Nina Holm Johansen.

Men selv om huset nu står tomt, fortsætter Aalborg Kommune med at sende regninger for vand, varme og renovation. 

I følge advokat Rasmus Schmidt Nielsen har Aalborg Kommune ikke haft lovhjemmel til at opkræve pengene.
I følge advokat Rasmus Schmidt Nielsen har Aalborg Kommune ikke haft lovhjemmel til at opkræve pengene.
Foto: TV2 Nord

I løbet af tre år løber det op i mere end 100.000 kroner. De penge vil Nina Holm Johansen nu forsøge at få tilbage med rettens hjælp.

- Aalborg Kommune har efter min og min klients opfattelse ikke haft den fornødne lovhjemmel til at opkræve afgifter – eller hjemmel til at opkræve gebyrer på en ejendom, som er kondemneret, så vi håber, at retten giver os medhold og betaler Nina Holm Johansen beløbet tilbage, siger hendes advokat, Rasmus Schmidt Nielsen.

Aalborg Kommune har ikke ønsket at stille op til interview. Men rådmand for Klima og Miljø, Per Clausen (EL) har sendt et skriftligt svar til TV2 Nord. 

OPKRÆVNINGER I UBEBOELIGT HUS

I følge Per Clausen er der opkrævet følgende i det ubeboelige hus:

  • Aalborg Kloak A/S: Der er opkrævet vandafledningsbidrag. Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Aalborg Kloak A/S’ spildevandsanlæg, skal betale vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidraget udgøres af et fast bidrag (kaldet abonnement) samt et variabelt bidrag pr. m3 målt forbrug.

  • Aalborg Varme A/S: Når der er etableret et kundeforhold mellem en forbruger og Aalborg Varme A/S, skal kunden betale et fast abonnement (effektbidrag), der beregnes på baggrund af ejendommens størrelse samt det faktuelle forbrug. Hvis ejendommen er beliggende i et område, hvor Aalborg Varme A/S har overtaget et kraftvarmeværk, betales der ligeledes et kraftvarmetillæg.

  • Aalborg Kommune (Renovation): Der er opkrævet betaling for boligabonnement, hvilket skal betales uanset om ejendommen bebos eller ej. Boligabonnementet dækker udgiften til kommunens genbrugspladser og udgifter til fælles formål og øvrige ordninger. Boligabonnementet skal betales uanset om ejeren af ejendommen benytter de fælles ordninger, skriver Per Clausen.

Her afviser Aalborg Kommune at have opkrævet afgifter uden lovhjemmel.

- Der er ikke opkrævet afgifter. Der er opkrævet betaling for de ydelser, der er leveret af Aalborg Kloak A/S, Aalborg Varme A/S og Aalborg Kommune.

Retten skal altså nu tage stilling til, om Nina Holm Johansen eller Aalborg Kommune har ret. Selv håber hun at få sagen afsluttet efter mere end to årtiers kamp.


- Jeg har fået konstateret posttraumatisk stress og har blandt andet haft en blodprop, som jeg ikke er i tvivl om skyldes denne sag. Jeg håber bare at vores retssystem virker, så jeg kan få ro, siger Nina Holm Johansen.

Der ventes at falde dom i sagen om cirka fire uger.Seneste nyt

fra Nordjylland