Vil være som Prag og Stockholm: Millioner skal gå til ”Den gamle by” i Aalborg

Den gamle bykerne skal styrkes som historisk destination.

Går man en tur i Aalborg, er det svært ikke at bemærke de gamle bygningsværker fra Aalborgs mere end 1200-årige historie. 

Og nu skal historierne om disse fortælles bedre og mere sammenhængende - ved hjælp af en donation på 10 millioner kroner fra Augustinus Fonden.

- Vi vil gerne binde byen og museet sammen på en helt ny måde, hvor et moderniseret Aalborg Historiske Museum kommer til at indtage rollen som porten til byens historie, og hvor historien kommer til udtryk i byrummet omkring de mange historiske bygninger i midtbyen, siger Lars Christian Nørbach, direktør ved Nordjyske Museer, som Aalborg Historiske Museum er en del af.

Vil være som Prag og Stockholm 

For at nævne de væsentligste bygninger, man støder på under en tur rundt i byen, er der Jens Bangs renæssance-stenhus fra 1624, rådhuset på Gammeltorv, Budolfi Kirke, Gråbrødreklosteret samt Helligåndsklostret.

Noget af det, pengene skal gå til, er blandt andet en totalrenovering af Aalborg Historiske Museum og området ved Adelgade i det centrale Aalborg.
Noget af det, pengene skal gå til, er blandt andet en totalrenovering af Aalborg Historiske Museum og området ved Adelgade i det centrale Aalborg.


Planen er at skabe en mere sammenhængende formidling af den historisk bymidte, som man kender det fra for eksempel Gamla Stan i Stockholm eller den gamle bydel i Prag, fortæller museumsdirektøren.

- Når de mange historiske steder kædes sammen, så er vi overbeviste om, at det bliver en destination i sig selv, som lokale vil glæde sig over at vise frem, og som turister vil komme langvejs fra for at opleve, siger han.

Med den markante økonomiske støtte fra Augustinus Fonden er håbet, at turister i endnu større stil vil besøge Aalborg.
Med den markante økonomiske støtte fra Augustinus Fonden er håbet, at turister i endnu større stil vil besøge Aalborg.

Projektet skal også styrke samarbejdet mellem de kulturhistoriske institutioner i den historiske bymidte. Det drejer sig om området ved især Adelgade, som går fra Budolfi Plads ned bag museet, forbi klosteret ved C. W. Obels Plads, og som ender ved bagsiden af det gamle rådhus og Jens Bangs Stenhus.

Mange millioner

Tidligere har projektet blandt andet modtaget fem millioner kroner fra Det Obelske Familiefond, og Aalborg Kommune har givet tilsagn om 30 millioner kroner i medfinansiering. 

- Nordjyske Museer har sat en ny kurs for et samlende kulturhistorisk projekt, der perspektiverer den lokale udvikling i Aalborg By til både den nære og den nationale historie. Museet tager dermed ansvaret for at være en relevant aktør i samfundet, og det arbejde bakker Augustinus Fonden gerne op om, siger Frank Rechendorff Møller, der er administrerende direktør i Augustinus Fonden.

Foruden den aktuelle donation på 10 millioner kroner har en række øvrige fonde og puljer støttet projektet med mindre beløb, og Nordjyske Museer bidrager selv med tre millioner.

Dermed er 49 millioner ud af de 81 millioner kroner som projektet koster, nu i hus.


Seneste nyt

fra Nordjylland