Vildmosekonflikt: Advokat vil have miljøministeren på banen

Balladen omkring et naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose er spidset så meget til, at lodsejernes advokat nu beskylder Aalborg Kommune for ulovlig indtrængen, overvågning, hærværk og tyveri.

Balladen omkring et naturgenopretnings-projekt i Lille Vildmose er endnu engang spidset til - senest i weekenden med demonstrationer og frihedsberøvelse af 33 borgere. Juridisk spidser situationen også til. Lodsejerne beskylder nu via deres advokat Aalborg Kommune for en lang række alvorlige ulovligheder - blandt andet overvågning, hærværk og tyveri.

De private jordejere, der har afgivet jord til en stor naturgenopretning i Lille Vildmose, er rasende over, at Aalborg Kommune nu også vil lade deres jord oversvømme.

Lodsejernes adgangsveje bliver lukket og gjort ubrugelige, når kommunen nu går i gang med dæmningsarbejdet. De indledende øvelser forleden gik ikke stille af.

- I den forbindelse var der en bulldozer, der om torsdagen prøvede at køre min far ned og om fredagen prøvede på at køre mig og en anden lodsejer ned. Det er så langt ude nu, siger Hanne Jensen, en af de berørte lodsejere i området.

 
 
Foto: Per Frank Paulsen / TV2 Nord

Strid om råderet over jord

Sagen har efterhånden strakt sig over flere år. Lodsejerne mener ikke, at kommunen har ret til at råde over deres jord. Kommunen derimod mener, at lodsejerne har afgivet retten.

Politiet bliver kaldt ud til mosen af kommunen, hver gang lodsejerne forsøger at stoppe entreprenørerne. Forleden blev politiet igen spurgt, hvorfor de genner jordbesidderne væk fra deres egen jord – og med hvilken hjemmel – altså med hvilken ret, de gør det.

- Der bakkede politiet bare ud og kørte uden at svare på det, siger Hanne Jensen.

Ifølge lodsejernes advokat, Jens Jacob Halling (H), fra advokatfirmaet Sønderby Legal i Aarhus, handler Aalborg Kommune ulovligt. I et brev til kommunen skriver han direkte: ”Kommunens handlinger bliver betragtet som værende at sidestille med ulovlig indtrængen, overvågning, hærværk og tyveri på ejendommen og knægtelse af ejendommens ukrænkelighed…”.

- Det er grov krænkelse af min klients ejendomsret – sådan med almindelige ord kan man jo kalde det tyveri, siger Jens Jacob Halling til TV2 Nord.

 
 
Foto: Per Frank Paulsen / TV2 Nord

Henvendelse til miljøminister

Han har i et længere og udførligt brev skrevet til Aalborg Kommune, at kommunen straks skal forlade området i Lille Vildmose. Han forventer dog ikke, at kommunen giver sig selv et såkaldt standsningspåbud og har derfor også sendt påkravet til miljøministeren.

- Man skal selvfølgelig vente med at lave de her arbejder, indtil retten har talt, men det vil kommunen ikke. Kommunen laver nærmest selvtægtshandlinger og siger: ”vi er komplet ligeglade med, hvad retten måtte mene om det her. Vi kører bare løs”. Vi har været ude for en del som advokater, men jeg tror, det er første gang, vi har været ude for en situation som den her – at man på den måde krænker borgernes rettigheder og ikke vil vente på, at domstolene taler, siger Jens Jacob Halling.

Adskillige sammenstød

Lodsejernes talsmand, dræningsmester Preben Clausen, er stødt sammen med politiet adskillige gange ude i vildmosen.

- Der går jo ikke 40 minutter, så holder de her. Det blev til 11 gange alene i forrige uge, siger Preben Clausen.

Han og lodsejerne har flere gange foreslået kommunen at give lodsejerne et regulært polititilhold – men det er ikke sket.

- Så har vi jo ret til at få det prøvet hurtigst muligt ved en dommer, og det er kommunen tilsyneladende ikke interesseret i. Hvis man havde så klokkeren en jura bagved det her, så ville det jo være oplagt at udstede polititilholdet i stedet for at bruge i hundredvis af polititimer på at tage herud og stå og snakke lidt med os og så køre hjem igen, siger Preben Clausen.

Se TV-indslag fra søndag, da 33 demonstranter blev tilbageholdt af Nordjyllands Politi, fordi de nægtede at følge anvisninger om at forlade deres egen jord.

 

Klaget til Aalborg Kommune

Ifølge lodsejernes advokat er det ulovligt, når Nordjyllands Politi bistår kommunen på den måde, som det er sket ude i mosen. Derfor har han bedt politiet oplyse med hvilken hjemmel, man har brugt magt overfor jordejerne.

- Det er jo sådan, at de fjerner lodsejerne derude fra deres egne jorder, deres egne ejendomme. Og det er helt i strid med grundloven, siger Jens Jacob Halling fra Sønderby Legal.

Lodsejernes jurist i landboorganisationen Agri Nord har også klaget til Aalborg Kommune, som han mener bør vente på en afgørelse fra taksationskommissionen, før man begynder at nedlægge veje på private grundejeres jord.

- Vi kan se, at vejen bliver helt oversvømmet. Dæmningsarbejdet vil få vandet til at stå over vejen halvdelen af året. Og resten af tiden vil vejen være i så dårlig og pløret stand, at den vil være ubrugelig. Alle ejendomme har en vej. Sådan er det. Hvis man ikke kan komme til sin ejendom, så har man den ikke rigtigt længere, siger Hans Ole Kristensen, landboretskonsulent i Agri Nord.

Lodsejerne har flere gange bedt om, at kommunen køber deres jord, så de kan slippe for den opslidende kamp i mosen.

- Jorden er jo blevet ubrugelig for os. De vil sætte en halv meter vand derinde på vores jord. Det er ikke mere end rimeligt, at de så køber den jord. Indtil videre har de brugt langt flere penge på at bekæmpe og overvåge os. Hele situationen er kommet for langt ud. Jeg begriber ikke, at vores politi skal bruges til det her længere, siger Hanne Jensen, lodsejer i Lille Vildmose.

FORSTÅ KONFLIKTEN:

I forbindelse med et naturprojekt, der blandt andet indebærer udsætning af elge, begyndte Aalborg Kommune i 2018 at grave med maskiner på privat jord i vildmosen. Kommunen mener, den har en færdig aftale med lodsejerne. Det mener lodsejerne ikke.

 

Konflikten har betydet flere sammenstød med 28 lodsejere i området. De er rasende over, at kommunen er ved at bygge en dæmning, der snart oversvømmer deres jorder. Det har de aldrig givet lov til, mener de.

 

Sagen er ikke afsluttet, mener lodsejerne, som har en advokat på sagen.

 

Aalborg Kommune er ikke i tvivl om, at den handler korrekt og med lovhjemmel.

Kommunen har travlt med projektet

Aalborg Kommune og lodsejerne har flere gange forsøgt at tale sig til rette - men uden held. Kommunen har travlt, fordi Lille Vildmose er del af et større Life-projekt med naturgenopretning, som involverer EU-midler. Ifølge Hans Henrik Henriksen, den ansvarlige rådmand i Aalborg Kommune, er dæmningen, som der arbejdes på lige nu ude i mosen, den sidste brik, der skal til for at kommunen kan få udbetalt EU-pengene

- Det er et 40 millioner kroner stort projekt, hvor vi får støtte fra EU. Og der har vi en deadline, der hedder den 31. december, og så skal vi være færdige, siger rådmanden.

Lodsejernes advokat, Hans Sønderby, med speciale i EU-ret, er ikke enig i, at kommunen behøver at arbejde under en deadline.

- EU ikke sådan indrettet, at man ikke kan få en udsættelse i sådan en situation under de her givne omstændigheder, siger Hans Sønderby.

Se TV-indslag til advokat Hans Sønderby herunder - artiklen fortsætter efter videoen.

 

Ifølge advokaten kommer et økonomisk mellemværende mellem Aalborg Kommune og EU ikke hans klienter ved.

- Jeg kan bare sige, at de økonomiske forhold i kommunen er uvedkommende. Sagen begyndte for ti år siden, og kommunen har derfor haft en årrække til at få det på plads. Det her skulle have været på det rene for længe længe siden, siger Hans Sønderby.

Kommune har loven på deres side - siger de

Aalborg Kommune har under den seneste ballade fastholdt, at den har retten på sin side.

- Vi har naturfredningsnævnets afgørelse til, at vi kan udføre arbejdet nede i vildmosen, som det sker lige nu, siger Hans Henrik Henriksen.

Hans Sønderby er ikke enig

- Det, de vil gennemføre, er noget andet end det, man har fået tilladelse til. I forhold til det oprindelige projekt er der en række spørgsmål, der ikke er taget stilling til: adgangsvejene på lodsejernes jord? Hvor skal dæmningen ligge? Hvor meget jord må der skrabes af? Og endelig mangler man en afgørelse fra taksationskommissionen, forklarer Hans Sønderby og fortsætter:

- Derudover skal økonomien være på plads. Begge dele halter i det her tilfælde. Derfor ønsker vi, at retten skal tage stilling til vores klienters indsigelser, inden projektet bare bliver gennemført med varig skade på ejendommen og jorderne, siger advokat, Hans Sønderby.

Konflikten i Lille Vildmose er en kompliceret en af slagsen - og en konflikt, der har flere år på bagen. Hvis du vil blive klogere på, hvad konflikten går ud på, kan du dykke ned i temaet om sagne her:


Seneste nyt

fra Nordjylland