Udvist mor må komme hjem

Godt nyt til fem måneder gamle Andreas fra Brønderslev. Udlændingestyrelsen giver nu lov til, at hans mor kan komme til Danmark, mens hendes udvisningssag behandles. TV2 Nord har siden søndag fortalt om familien, der blev splittet, fordi moren blev udvist til Cambodja, selv om en EU-dom beskytter børn præcis i den situation.

De danske udlændingemyndigheder har reageret særdeles hurtigt i sagen om lille Andreas fra Brønderslev, der nu i godt tre uger har måttet undvære sin mor Thida. Efter TV2 Nord omtalte sagen søndag,  sendte Udlændingenævnet, der behandler klager over udvisninger, sagen retur til Udlændingestyrelsen. TV2 Nord fortalte den historie tirsdag, og nu har også Udlændingestyrelsen været hurtige på aftrækkeren.

I et brev til Jens Petersen meddelte styrelsen i går, at hans hustru Thida må komme til Danmark, mens hendes ansøgning om familiesammenføring behandles på ny.

Jens Petersen er tilfreds med, at der nu bliver handlet i sagen:

- Jeg synes det er fint, at de reagerer så hurtigt og nu beder om nye oplysninger i sagen. Nu vil jeg sammen med min advokat få sendt dokumentation afsted, så de kan se, at Andreas mangler sin mor. Jeg har været ved lægen med ham, og han konstaterede ligesom sundhedsplejersken, at Andreas ikke har taget ordentligt på i vægt, siden hans mor blev sendt til Cambodja. Jeg er bange for, at det er fordi han er stresset, som børnepsykologen sagde på TV2 Nord i søndags, siger Jens Petersen.

EU-dom beskytter børn

Ifølge Advokat Henrik Skaarup burde Andreas' mor aldrig have været udvist på grund af en EU-dom. Den såkaldte Chavez-Vildez-dom beskytter nemlig børn mod at få forældre udvist, hvis de er så afhængige af forælderen, at de reelt ville være nødt til at forlade EU.

- Kort og godt skulle Thida være blevet her i landet, hvor hun kunne passe sit barn,  og ikke have været sendt til Cambodja. Jeg mener, der er sket en oplagt fejl i sagen. Både Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet burde kende EU-dommen, hvad jeg også mener, de nu skriftligt har erkendt og beklaget, siger Henrik Skaarup.

Allerede i maj ændrede Udlændingenævnet praksis, så EU-dommen kom børnene til gode, men først da TV2 Nord stillede spørgsmål til nævnet, blev udvisningen annulleret. Udlændingestyrelsen skal altså nu behandle Thidas udvisning igen. Jens Petersen forstår ikke, at myndighederne kunne være i tvivl om, at hans barn var fanget i sagen:

- Det kan de ikke være , for allerede da vi klagede til Udlændingenævnet, gjorde vi opmærksom på, at vi ventede barn, og at Thida havde termin den 29. maj.  De fik også besked om, at vi forsøgte at sende Andreas med sin mor til Cambodja, fordi hun ammede ham, da hun blev udvist for godt tre uger siden. Man ved jo godt, at så lille et barn selvfølgelig er meget afhængig af sin mor, og derfor bestilte jeg også flybilletter til både Andreas og Thida, da hun blev udvist. Det var kun fordi, vi ikke kunne nå at få visum til Andreas, at han måtte blive hos mig i Danmark, siger Jens Petersen.

Håber på samarbejde med myndighederne

Udlændingestyrelsen har nu givet Thida en såkaldt processuel opholdstilladelse. Det betyder, at hun må være i Danmark, mens hendes familiesammenføringssag bliver vurderet igen. Den omtalte EU-dom bliver nu taget med i sagsbehandlingen og Jens Petersen er optimistisk:

- Jeg tror ikke der er meget at komme efter, for nu finder vi dokumentation for, at Andreas virkelig har brug for at være sammen med sin mor, som han jo tilbragte hele tiden med , før hun blev udvist, siger Jens Petersen.

Den ufrivillige alenefar håber nu, at de danske udlændingemyndighed vil samarbejde, så hans hustru kan komme til Danmark hurtigst muligt. Cambodja er nemlig ikke verdens letteste land at rejse til eller fra for tiden.

- Danmark har ingen ambassade i Phnom Penh (Hovedstaden i Cambodja, red.), så jeg håber, de vil hjælpe med at få de rette rejsepapirer afsted til for eksempel den svenske eller tyske ambassade, så hun kan komme hjem til Andreas i en fart, siger Jens Petersen.

Læs hele svaret fra Udlændingenævnet

TV2 Nord har ved e-mail af 26. oktober 2020 stillet en række spørgsmål vedrørende Thida Den. Der henvises  til den fremsendte fuldmagt fra Jens Petersen.

 

Udlændingenævnet kan i den anledning oplyse, at Udlændingestyrelsen den 2. april 2020 traf afgørelse om at meddele Thida Den afslag på opholdstilladelse, da hun og Jens Pedersen ikke opfyldte mindst 4 af de 6 integrationskrav, jf. udlændingeloven § 9, stk. 8. Det indgik ikke i afgørelsen, at Thida Den var gravid.

 

Den 20. maj 2020 klagede en advokat til Udlændingenævnet over afgørelsen.

 

Det fremgår af Udlændingenævnets praksisnotat om meddelelse af opsættende virkning i forbindelse med en klage over et afslag på ægtefællesammenføring, at der kan gives opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, hvis ganske særlige grunde taler derfor. Det følger således af praksis, at der gives opsættende virkning, når ansøgeren og den herboende ægtefælle har et eller flere fællesbørn, der opholder sig her i Danmark, og når ansøgeren kommer fra et land uden for Europa, såfremt det samtidig er første gang, at parret har fået realitetsbehandlet en klage over et afslag på ægtefællesammenføring af Udlændingenævnet. Du kan læse notatet her: https://udln.dk/-/media/UDLN/Notater/Notat-opsttende-virkning-FAM.pdf?la=da&hash=5B4BC877140E2AB02D19FC6651486434CC73EC83.

 

Det følger også af Udlændingenævnets praksis, at en fastsat udrejsefrist kan udsættes til 2 måneder efter fødslen.

 

Børn og graviditet indgår således i vurderingen af, om der gives opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen under behandlingen af en klage.  Børn indgår også generelt ved vurderingen af, om der kan meddeles opholdstilladelse, herunder om der er særlige grunde til at fravige et af kravene for ægtefællesammenføring i udlændingeloven. Dette sker f.eks., hvis det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser ikke at meddele opholdstilladelse.

 

Du kan læse mere om mulighederne for at fravige betingelserne for ægtefællesammenføring, når der er mindreårige børn her: https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Familie/%C3%86gtef%C3%A6llesammenf%C3%B8ring---Fravigelse-af-krav-p%C3%A5-grund-af-mindre%C3%A5rige-b%C3%B8rn/?anchor=965BE0A9A15A48B18F7C5CB930AF19C9&callbackItem=2D4FC4DEC12143A38889D3F6237CE3AC&callbackAnchor=761A6041EFCC4B839EF31A0565ABC771965BE0A9A15A48B18F7C5CB930AF19C9

Ved en meget beklagelig fejl meddelte Udlændingenævnet den 10. juni 2020 afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen under nævnets behandling af sagen, da det ikke fremgik af Det Centrale Personregister, at parret var blevet forældre til en dreng. Udrejsefristen blev dog udsat to gange under henvisning til COVID-19.

 

Udlændingenævnet valgte at fremskynde behandlingen af klagen i lyset af, at det i forbindelse med presseomtalen af sagen kom frem, at Jens Petersen og Thida Den var blevet forældre til et barn, der er dansk statsborger, og da det kan have betydning for, om der er ganske særlige grunde til at meddele opholdstilladelse, jf. ovenfor samt en dom, som EU-Domstolen har truffet (Chavez-Vilchez). Udlændingenævnet har vurderet, at Udlændingestyrelsen på denne baggrund skal se på sagen igen, da oplysningen om barnet ikke var indgået i grundlaget for Udlændingestyrelsens vurdering af sagen.

 

Udlændingenævnet har derfor den 26. oktober 2020 hjemvist sagen til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling.

 

Du kan læse mere om Chavez-Vilchez-dommen her: https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2019/09/Udl%C3%A6ndingestyrelsen-justerer-sin-praksis-i-sager-om-opholdstilladelse-til-tredjelandsfor%C3%A6ldre-til-mindre%C3%A5rige-b%C3%B8rn,-der-er-danske-statsborgere


Udlændingenævnet har i dag beklaget hændelsesforløbet over for Jens Petersen.

 

Udlændingenævnet skal i øvrigt præcisere, at Thida Den ikke er udvist af Danmark, men at hun blev pålagt at udrejse. Hun vil derfor kunne meddeles opholdstilladelse, hvis hun og Jens Petersen i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Det har Udlændingenævnet ikke taget stilling til ved afgørelsen af 26. oktober 2020.

 

Udlændingenævnet kan endelig oplyse, at Udlændingenævnet endnu ikke har haft anledning til at tage stilling til betydningen af COVID-19 i forhold til danskprøver.


Forsiden lige nu

Birgit Stenbak Hansen

Borgmester beskyldes for at mobbe og krænke

mikkel

Aalborg Håndbold tæt på CL-kvartfinale efter sejr

hestekvinder taler ud

play De blev udsat for krænkelser i rideklub - og føler sig ladt i stikken

Veddum brand

Nedbrændt familievirksomhed melder klar igen: - Kruse Vask skal og vil bestå

Media Drop 180722 2802 viaa

Ulla Astman forlader politik: Her er hendes nye job

Birgit Stenbak Hansen

Borgmester beskyldes for at mobbe og krænke

mikkel

Aalborg Håndbold tæt på CL-kvartfinale efter sejr

hestekvinder taler ud

play De blev udsat for krænkelser i rideklub - og føler sig ladt i stikken

Veddum brand

Nedbrændt familievirksomhed melder klar igen: - Kruse Vask skal og vil bestå

Media Drop 180722 2802 viaa

Ulla Astman forlader politik: Her er hendes nye job

280224 280224 For mange køer cake 14608

Nordjyllands største mælkebedrift har langt flere køer end tilladt

020920 Søren Wormslev er politisk analytiker på TV2 Nord

ANALYSE: Anlægslov om fjordforbindelse er nu fremsat - og snart er det slut med at klage

220818 Aalborg Byråd står klar med 600 millioner kroner til en tredje Limfjordsbindelse.

Ét skridt tættere: - Det kan godt være, ministeren synes, han har 90 mandater

280224 Maria Møl Andersen - Socialpædagog, Demenscenter maje 14606

Maria og kollegaerne tackler voldelig adfærd hos demente

Per Bach Laursen, Borgmester, Vesthimmerlands Kommune

Venstre-bagland dumper CO₂-modeller for landbruget og kalder dem "barbariske"

Mathilde Nyvang Hostrup, områdeleder UCN's pædagogiske uddannelse

Ekspert slår fast efter skoleballade: - Børn er ikke blevet vanskeligere

peter larsen

Direktør hos Region Nordjylland sygemeldt på ubestemt tid

Krabbely

Kommunen trak godkendelsen: Nu lukker naturbørnehave

280224 280224 For mange køer cake 14608

Nordjyllands største mælkebedrift har langt flere køer end tilladt

020920 Søren Wormslev er politisk analytiker på TV2 Nord

ANALYSE: Anlægslov om fjordforbindelse er nu fremsat - og snart er det slut med at klage

220818 Aalborg Byråd står klar med 600 millioner kroner til en tredje Limfjordsbindelse.

play Ét skridt tættere: - Det kan godt være, ministeren synes, han har 90 mandater

280224 Maria Møl Andersen - Socialpædagog, Demenscenter maje 14606

Maria og kollegaerne tackler voldelig adfærd hos demente

Per Bach Laursen, Borgmester, Vesthimmerlands Kommune

Venstre-bagland dumper CO₂-modeller for landbruget og kalder dem "barbariske"

Mathilde Nyvang Hostrup, områdeleder UCN's pædagogiske uddannelse

Ekspert slår fast efter skoleballade: - Børn er ikke blevet vanskeligere

peter larsen

Direktør hos Region Nordjylland sygemeldt på ubestemt tid

Krabbely

Kommunen trak godkendelsen: Nu lukker naturbørnehave

Røntgenscanning

Kunstig intelligens får ventetid og klagesager til at falde på sygehus

Det blå ishus

Nu er der nyt om ikonisk ishus

Illustration_3Limfjordsforbindelse_Noerredyb

play I dag kigger Folketinget på omstridt lov

per2

gallery 14 brandfolk hastede ud til brand i landejendom

Thisted borgmester

Ingen Thy Kommune: Resultat kommer bag på borgmester

mand

Efter mødet med sin far var han tæt på at fortryde det hele, men så fik han et vigtigt brev

Ål

Ål for 2100 kroner: Sulten tyv på spil

Thisted Sygehus

Nu skal sårbare patienter kunne indlægges i hjemmet

Røntgenscanning

Kunstig intelligens får ventetid og klagesager til at falde på sygehus

Det blå ishus

Nu er der nyt om ikonisk ishus

Illustration_3Limfjordsforbindelse_Noerredyb

I dag kigger Folketinget på omstridt lov

per2

gallery 14 brandfolk hastede ud til brand i landejendom

Thisted borgmester

Ingen Thy Kommune: Resultat kommer bag på borgmester

mand

Efter mødet med sin far var han tæt på at fortryde det hele, men så fik han et vigtigt brev

Ål

Ål for 2100 kroner: Sulten tyv på spil

Thisted Sygehus

Nu skal sårbare patienter kunne indlægges i hjemmet

Til forsiden

Til forsiden