Seneste nyt

fra Nordjylland

Ugentlige voldsepisoder mellem ældre i nordjysk kommune

Det er ikke kun i landets folkeskoler, at der er problemer med udadreagerende adfærd. Også på landets plejehjem er der store problemer med vold. 

I en rundspørge, som TV2 har lavet blandt landets ældrechefer fortæller fire ud af fem kommuner, at de indenfor det sidste år har oplevet voldsepisoder mellem beboere på deres plejehjem.

- Vi har at gøre med en helt anden komplekt type borgere at gøre, end man bare havde for 10 år siden. Der er mange flere kognitive udfordringer - eksempelvis demens, som gør, at folk kan være udadreagerende. Og det er en udfordring i dag, fortæller formanden for ældre- og omsorgsudvalget i Brønderslev Kommune, Carsten Ullmann Andersen (DD).

Brønderslev Kommune er en af de fem kommuner i Danmark, hvor vold mellem beboere på plejehjem står særligt slemt til. Her er der en voldsepisode ugentligt.

Værd at vide om demens

Risikoen for at få demens stiger med alderen og kan ifølge Sundhed.dk udløses af en lang række sygdomme. Den mest hyppige årsag er dog Alzheimers.

De typiske symptomer på demens er:

  • Problemer med hukommelsen

  • Nedsat initiativ og handlekraft

  • Problemer med at finde ord og benævne ting

  • Problemer med at finde vej

  • Problemer med at håndtere tal og regne

  • Nedsat overblik

  • Problemer med at huske navne

  • Ændringer i personlighed og forringet situationsfornemmelse

Ifølge Sundhedsstyrelsen lider 75-85 procent af alle plejehjemsbeboere i dag af demens. 

Det kan være alt fra slag, spark, riv, krads og anden udadreagerende adfærd. Derfor forsøger kommunen at give de ansatte på plejehjemmene kompetencer i at håndtere borgere, der kan være udadreagrerende.

- Vores sygeplejersker på demensafdelingerne får noget speciel uddannelse i, hvordan man håndterer sygdomme, der gør borgere udadreagerende, og vores social- og sundhedshjælpere har også nogle forløb, hvor de arbejder med at afværge de her ting, siger Carsten Ullmann Andersen og fortsætter:

- Vi håber, det betyder, de får nogle værktøjer til at afværge de her situationer. De kan tale situationen ned, og de kan skille borgerne ad.

Når Brønderslev Kommune er færdige med at renovere plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund, er det meningen, der skal en elektronisk lås på dørene, som gør, at beboerne kun kan låse sig ind på eget værelse, fortæller Carsten Ullmann Andersen videre.