Ny lov skal afhjælpe manglen på læger i udkantsområder

Folketinget har i dag enstemmigt vedtaget et lovforslag, der blandt andet skal styrke incitamenterne for, at praktiserende læger kan etablere sig i områder, hvor der mangler læger.

Strandby nord for Frederikshavn er et konkret eksempel på en by, der 1. juli mister sin eneste praktiserende læge. Netop derfor bliver strandbynitterne i disse dage bedt om at vælge en ny læge. 

Sideløbende med dette kæmper kræfter i byen for at skaffe gerne to praktiserende læger til Strandby.

Det skriver Kanal Frederikshavn.

Et lovforslag om kvalitetsplan og initiativer til bedre lægedækning, der i dag blev vedtaget i folketingssalen, skal være med til at hjælpe byer som netop Strandby.

Loven skal skørge for, at der kan stilles forpligtende krav til kommunale sundhedstilbud i en national kvalitetsplan og ved at smidiggøre reglerne om etablering og drift af regionsklinikker.

Derudover giver lovændringen mulighed for at give et særligt økonomisk vederlag til læger i områder, hvor der er lægemangel.

- På tværs af landet er der i dag for store forskelle på de kommunale sundhedstilbud, og det er fortsat svært at tiltrække praktiserende læger til visse dele af Danmark. Det skal vi gerne have ændret på, og med lovændringen får regionerne bedre muligheder for at drive regionsklinikker, samtidig med at vi giver læger et økonomisk incitament til at slå sig ned i områder med lægemangel, lyder det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

Med den nye lovgivning bliver der også mulighed for at fastsætte kriterier for fordelingen af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen. 

Derudover skabes der bedre mulighed for tværkommunalt samarbejde om visitation til kommunal sygepleje og akutfunktioner.


Seneste nyt

fra Nordjylland