Seks lastbiler måtte køre 56 gange: Kæmpe makrelfangst losset i Hirtshals

En stor landing makrelfangst i Hirtshals får Fiskeristyrelsen til at spærre øjnene op.

1450 ton makrel. 

Det er noget af et særsyn, hvis man spørger Fiskeristyrelsen.

-  Så store landinger af makrel er usædvanlige på denne tid af året, da de som regel landes i efteråret, fortæller Fiskerikontrollør Bo Dahl Andersen. 

Det var derfor spændende, da det 80 meter lange og 17 meter brede fiskefartøj varslede sin ankomst på havnen i Hirtshals. 

Se videoen her: 

Fiskeristyrelsens fiskerikontrollører var til stede på havnen for at kontrollere landingen, der skulle lastes og transporteres videre til makrelfabrikken i Sæby. 

- Når selve losningen starter, pumpes makrellen direkte fra fartøjet over på de lastbiler, som kører lasten videre til makrelfabrikken i Sæby. Under losningen bliver der udtaget prøver af fangsten for hver lastbil, der losses, fortæller Bo Dahl Andersen. 

Fiskerikontrollen måler blandt andet fiskene for at sikre, at de ikke er mindre end det mindstemål, der er for at fiske arten. 

Mindstemål skal sikre, at fiskene når at gyde, inden de indgår i fiskeriet.

Prøverne bruges til at beregne både sammensætning, gennemsnitsstørrelse og samlet vægt af fangsten, og derudover beregnes mængden af bifangst af blandt andet sild og torsk.
Prøverne bruges til at beregne både sammensætning, gennemsnitsstørrelse og samlet vægt af fangsten, og derudover beregnes mængden af bifangst af blandt andet sild og torsk.
Foto: Fiskeristyrelsen

Og det var ikke småture, lastvognene måtte ud på. 

Hver lastbil kan transportere cirka 25 tons fisk, og de seks lastbiler måtte derfor køre 57 ture frem og tilbage før den store last var transporteret fra Hirtshals til Sæby. 

Landingen af de mange ton makreller varede 36 timer, og det krævede i alt syv forskellige vagthold at gennemføre fiskerikontrollen.  

Efter losning gennemgår fiskerikontrollørerne dokumenter og vejetal, inden fartøjsføreren skriver under på inspektionsrapporten. Herefter får fartøjet tilladelse til at forlade havnen. 


Seneste nyt

fra Nordjylland