Vandselskab tabte i retten: Skatteregning til vandforbrugerne

Det kommer til at koste vandforbrugerne penge, at Hjørring Vandselskab og Hvidovre Vand i dag tabte en principiel sag i Østre Landsret mod Skat.

En ekstraregning på seks millioner kroner om året.

Det er resultatet af en retssag mellem Hjørring Vandselskab og Skat, som netop er blevet afgjort ved Østre Landsret. 

Sagen hander om størrelsen på de skattemæssige afskrivninger, som vandselskaberne anvender, når deres skattebetaling skal beregnes. Her har vandselskabet og Skat ikke været helt enige om størrelsen på afskrivningerne og dermed skattebetalingerne.

Derfor har sagen af flere omgange været i retten, og Østre Landsrets afgørelse betyder, at Hjørring Vandselskab nu skal betale mere i skat.

Regning til forbrugerne

Helt konkret vil det komme til at koste Hjørring Vandselskab seks millioner kroner ekstra i skattebetaling om året, og på den lange bane - altså de næste 50 år - vil det løbe op i over en halv milliard kroner, vurderer selskabet. Penge, der i sidste ende skal betales af forbrugerne.

Skattemæssige afskrivninger

Virksomheder har mulighed for at bruge deres aktiver og investeringer til at gøre deres skattebetaling mindre.
Det kaldes skattemæssige afskrivninger, som betyder, at et værdifald på for eksempel maskiner og it-udstyr hvert år anføres som en udgift i regnskabet.
En udgift, der kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst, så virksomheden på sigt lettere kan skifte udstyret ud, når det er slidt ned.
Kilde: www.skat.dk

- Jeg er overrasket over, at vi med så løst et hjemmelsgrundlag kommer til at opkræve så mange penge til statskassen via vandafgifterne, siger administrerende direktør i Hjørring Vandselskab Tommy Mostrup efter dommen.

- Vi har alene vores forbrugere til at betale, så det betyder en ekstraregning til vores forbrugere, siger direktøren i Hjørring Vandselskab. 

Konsekvenser for 273 andre selskaber

Hjørring Vandselskab led allerede for tre år siden det første nederlag i sagen, da de tabte i Landsskatteretten, og siden har vandselskabet indregnet den ekstra skattebetaling, så det i dag ikke umiddelbart kommer til at koste forbrugerne i Hjørring ekstra. 

Udover Hjørring Vandselskab har Hvidovre Vand også været del af sagen, der er blevet kørt som en prøvesag. Dommen får nu også konsekvenser for 273 andre vandselskaber, som har klaget over deres skatteansættelser til Landsskatteretten. 

Dagens dom kan ankes til Højesteret, og det overvejer Hjørring Vandselskab.

- Vi mødes med vores advokat på næste tirsdag og skal diskutere, om sagen skal ankes. Det har vi ikke afgjort endnu, siger Tommy Mostrup fra Hjørring Vandselskab. 


Seneste nyt

fra Nordjylland