Fremtiden for 18 vindmøller er usikker: Skal de rives ned eller være mindre?

Planklagenævnet har givet medhold i klager fra naboer til en ny vindmøllepark ved Thorup-Sletten. Vindmølleparkens fremtid er usikker.

Siden sommeren 2020 har 18 nye vindmøller produceret strøm i vindmølleparken Thorup-Sletten lige syd for Fjerritslev. Men nu har Planklagenævnet ophævet de lokalplaner, som ligger til grund for byggetilladelserne. Det fremgår af Planklagenævnets afgørelse.

- Jeg er så glad. Nu kan jeg komme til at sove igen, siger Liselotte Husted. 

Hun bor cirka 700 meter fra den nærmeste vindmølle, og det har skabt gener for hende og familien.

- Vi har flere gange vågnet midt om natten, hvor vores seng simpelthen har rystet på grund af vibrationerne fra vindmøllerne, fortæller hun til TV2 Nord.

En betinget byggetilladelse 

Det er imidlertid særligt hensynet til det nærliggende Natura-2000 område, som ligger kort fra vindmøllernes placering, der er skyld i, at både Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommunes lokalplan vedrørende vindmølleprojektet er blevet ophævet.

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:

  • at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for. Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.
  • at området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder.
  • at der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i omådet. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.
Natura 2000-områder består af fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og ramsarområder. Nogle af områderne er både fuglebeskyttelses-, habitat- og ramsarområde på én gang.

Det betyder i bund og grund, at grundlaget for vindmøllernes eksistens med ét er forsvundet. 

quote Vi har længe forsøgt at råbe politikerne op, men ingen ville høre på os

Liselotte Husted, nabo til vindmølleparken

Det er en såkaldt konsekvensrapport i VVM-rapporten, der er blevet slået ned på. Planklagenævnet mener ikke, at rapporten tilstrækkeligt belyser, hvad vindmøllerne har af konsekvenser for fuglebestanden.

quote Vi er selvfølgelig overrasket. Vi mener ikke, at der er et problem i forhold til fugle.

Joachim Steenstrup, chef Public Affairs, Eurowind Energy

Det faktum kommer bag på Eurowind Energy A/S, der har etableret parken, og som administrerer den.

- Vi er selvfølgelig overrasket. Vi mener ikke, at der er et problem i forhold til fugle. Det er klart, ellers havde vi ikke opført vindmølleparken. Men vi noterer os, at Planklagenævnet er meget specifikke omkring, hvad der mangler, før den vvm-rapport, som vi har lavet, er god nok. Så nu skal vi have snakket med vores rådgiver, og så skal vi gang med at lave de nødvendige ændringer, Joachim Steenstrup, der er Public Affairs-chef i Eurowind Energy.

Vindmøllerne skal flugte ny lokalplan

Ifølge Liselotte Husted, som har fulgt med i sagens forløb, fik Eurowind A/S en betinget byggetilladelse af Jammerbugt Kommune. Den var betinget af, at hvis lokalplanerne, som byggetilladelserne var givet på baggrund af, skulle blive ophævet af en eventuel afgørelse fra Planklagenævnet, så var det Eurowind Energy A/S, der selv skulle stå for en eventuel nedrivelse eller udbedring. 

Dermed ser det ud til, at Eurowind Energy A/S nu står med ansvaret for at ændre forholdene ved vindmølleparken, så de flugter med en eventuel ny lokalplan. Og indtil den kommer i stand, er den gamle lokalplan gældende. I den gamle lokalplan er der ikke grundlag for vindmølleparken, hvorfor parken, ifølge Liselotte Husted, er ulovlig:

- Jeg har forsøgt at ringe til dem for at få dem til at stoppe vindmøllerne. Men det er endnu ikke lykkedes mig at komme igennem til dem, fortæller Liselotte Husted. 

Trods afgørelsen forventer Eurowind A/S ikke, at vindmøllerne skal rives ned.

 - Det har jeg slet ikke fantasi til at forestille mig. Det ville i øvrigt også være frygtelig synd. Det er Danmarks største landmøllepark, og den skaber strøm til en masse husstande, siger Joachim Steenstrup.

Strøm til 65.000 husstande

Med en totalhøjde på lige under 150 meter, er det ikke små vindmøller, der er blevet etableret i området. Ifølge Eurowinds egen hjemmeside kan de 18 vindmøller producere 77 Mega Watt. Det svarer til forbruget hos 65.000 husstande. 

quote Der er brugt for mange penge på at få dem op, men så må de jo gøre andre tiltag, der skal sikre, at det er til at være herude.

Liselotte Husted, nabo til vindmølleparken

Selvom Liselotte Husteds umiddelbare reaktion på Planklagenævnets afgørelse er glæde, så tror hun heller ikke, at vindmøllerne bliver fjernet.

- Der er brugt for mange penge på at få dem op, men så må de jo gøre andre tiltag, der skal sikre, at det er til at være herude, siger hun til TV2 Nord.

quote I første omgang skal vi have fat i vores advokat, og så tager vi den derfra

Liselotte Husted, nabo til vindmølleparken

Mangel på forståelse fra beslutningstagerne

Hun føler ikke, gruppen af naboer er blevet taget alvorlig af hverken Jammerbugt eller Vesthimmerlands Kommune i forhold til forløbet om tilblivelsen af vindmøllerne.

- Vi har længe forsøgt at råbe politikerne op, men ingen ville høre på os. Nu må vi så se, hvad der kommer til at ske nu, siger hun og afslutter:

- I første omgang skal vi have fat i vores advokat, og så tager vi den derfra. 

Her kan du se Eurowinds egne optagelse fra tilblivelsen af vindmølleparken.


Seneste nyt

fra Nordjylland