Lokale kæmper for udvidelse af kendt havn for 60 millioner

Det er oplyst, at der hvert år er behov for to til tre oprensninger. De årlige udgifter til oprensning er gennemsnitligt cirka 400.000 kroner eksklusiv moms, hvilket er en betydelig udgift for havnen.

60 millioner kroner. 

Så mange penge skal der rejses, hvis lokale borgeres ønske om et storstilet udvidelse af Gjøl Havn skal blive til virkelighed.

Siden 2005 har der været diskuteret forskellige muligheder for en udvidelse af havnen dels for at minimere det oprensningsbehov, der koster havnen flere hundredetusinde kroner om året.

Samtidig er der stor mangel på bådpladser på den populære havn ved Limfjorden.

Ingen af planerne er dog indtil videre realiseret. Men det kan det nyeste skitseprojekt måske lave om på.

- Alle, der bor eller kommer på Gjøl, synes, der er enormt dejligt her, og at der er et stort potentiale. Ved at lave en lækker havn kan Gjøl reelt være en destination i Jammerbugt Kommune og fremme turismen, konstaterer Camilla Andersen, der er formand i Gjøl Sejlklub, og som har været en del af skitseprojektet. 

Ifølge projektet skal havnes udvides, ligesom der skal bygges bedre faciliteter for de mange sejlere.

Anlægsbudget på op til 60 millioner kroner

Som en del af anlægspuljen 2023 har kommunen afsat en halv million kroner til udarbejdelse af skitseprojektet.

Det blev Teknik- og Miljøudvalget mandag morgen.

Skitseprojektet er udarbejdet af Rambøll i samarbejde med foreningerne på Gjøl Havn og Jammerbugt Kommune.

- Vores primære formål er at sikre en indsejling til havnen, som er farbar hele året rundt, og hvor der er minimal oprensning, da det er en dyr udgift at opretholde, mens vi ser ind i en fremtid, hvor en fornyelse af klaptilladelsen bliver svære at indhente, forklarer Camilla Andersen.

Det er oplyst, at der hvert år er behov for to til tre oprensninger. De årlige udgifter til oprensning er gennemsnitligt cirka 400.000 kroner eksklusiv moms, hvilket er en betydelig udgift for havnen.

- Vi har flere gange oplevet, at en sommerstorm kan lukke havnen i flere dage i højsæsonen, fordi det kræver en ekstra oprensning, og det er jo en voldsom ekstra udgift, konstaterer Camilla Andersen.

De to forslag, der foreligger nu, har et anlægsbudget på henholdsvis 57 millioner og 63 millioner kroner. 

- Vi mener, det er realistisk at finde en løsning, hvor pengene bliver fundet via private fonde og ved en kommunal investering.Vi håber, at kommunen kan se en gevist i at investerer i projektet, da det kan medføre øgede indtægter ved flere bådpladser og gæstesejlere/autocampere, samt besparelser for oprensning, konstaterer Camilla Andersen. 

Den eksisterende havn har plads til cirka 145 både, men man er i underskud af bådpladser, idet der er en venteliste svarende til 40–50 både.

- Samtidig er det også blevet meget populært med autocampere, så de flere pladser og andre tiltag kan være med til at realiserer projektet, forklarer formanden for sejlklubben. 

Der er desuden problemer med ålegræs, der samler sig i bestemte områder i havnebassinet, hvilket er til stor gene for de sejlende.

Mange foreninger

I dag er havnen hjemsted for flere foreninger, herunder Gjøl Sejlklub, Gjøl Ro & Kajakklub, Gjøl Fisker- og Bådelaug, Gøl Bådens Træskibslaug, Gjøl Vinterbadere, Natur- og Kulturcafeen på Gjøl Havn, og Gjøl Kunstforening. 

- Der er kommet flere aktiviteter til end dengang, man byggede havnen, derfor kan en renovering, hvor nogle af disse tages i betragtning jo være en sidegevinst for byen, afslutter Camilla Andersen. 

Havnens foreninger har til sammen cirka 500 medlemmer, hvoraf en stor del ikke er fastboende på Gjøl.


Seneste nyt

fra Nordjylland