Stort naturparks-projekt skaber debat: Derfor ændrede borgmester holdning

I TV2 Nords debatprogram Fokus, drøfter deltagerne den planlagte naturnationalpark i Tranum.

Naturnationalparker – som den, der er planer om at oprette i området ved Tranum og Rødhus – er afgrænsede områder, hvor naturen i vid udstrækning får lov til at udvikle sig på dens egne præmisser, uden menneskelig indblanding, og hvor der samtidig skal udsættes store, græssende dyr.

Naturnationalparkerne skaber dog debat – blandt andet fordi naturområderne skal indhegnes, og på grund af planerne om at sætte dyr ud i områderne som for eksempel vilde heste.

Planerne kom på bordet i 2020, da den daværende regering og en række andre partier besluttede at afsætte 888 millioner kroner i en Natur og Biodiversitetspakke. Pengene skulle blandt andet skal bruges til at oprette 15 naturnationalparker i Danmark – her i blandt i Tranum.

I første omgang var Jammerbugt Kommune, hvor Tranum ligger, positiv over for et naturparks-projekt:

- Her er der lodsejere, der gerne vil spille med fra starten. Her er der lokale ildsjæle, der gerne vil spille med fra starten. Og så er der Jammerbugt Kommune, som har afsat to millioner kroner til projektet. Det viser også, der er kommunal interesse for projektet, lød det dengang fra borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade. 

Men siden er stemningen vendt. 

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt har i 2022 i et høringssvar til Naturstyrelsen med overskriften ”Nej til projektforslag for Nationalpark Tranum” skrevet, at man ikke ønsker en Naturnationalpark Tranum på de vilkår, som er beskrevet i projektforslaget.

Begrundelsen er, at projektet skal være mere lokalt forankret, ligesom det projekt, som Jammerbugt Kommune præsenterede allerede tilbage i 2019. 


- Regeringen startede første op i 2020, altså et år efter vi startede op, så vi ønsker altså et lokalt projekt, som havde forankring i det lokale med rigtig mange interessenter. Det har så ændret sig til at blive et nationalt projekt, som ikke har så meget lokal afsmitning, og det er derfor vi har ændret holdning, siger Mogens Gade. 

Fra det socialdemokratiske medlem af Folketingets Klima og miljøudvalg Bjarne Laustsen lyder det, at det handler om at der skal kunne rummes både en natur, som er ved at forsvinde og dem der bruger naturen.

- Naturen er presset, og kigger vi på alle diversitets-tingene, som rødlister og så videre, så er man udfordret. Og derfor har vi sagt, at vi er nødt til at skabe nogle ting, som der var før i tiden og lade dem udvikle sig på deres egne præmisser. Og det der så er spørgsmålet her er, hvordan et dejligt område som det her og som mange andre steder i landet – hvordan kan vi få folk der gerne vil ud i naturen og så samtidig sørge for, at de dyr der må være der og de ting der skal foregå det, at det kan hænge sammen, siger Bjarne Laustsen

Samtidig er der blandt borgerne i Jammerbugt Kommune fortsat uenighed om planerne.

I den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening glæder man sig til visionerne bliver til virkelighed.

- Jeg glæder mig til at se en flok vilde heste – som med tiden bliver vilde, det er klart, at de er det ikke i starten – og de løber rundt på sletten, og jeg ser et blomstrende flor med djævelsbid med klokke-Enssian og en masse sommerfugle og insekter, og jeg ser helt store oplevelser for mig, hvor man kommer ind, åbner en klaplåge, og så er der stilhed og man hører lærken og måske hedelærken, hvis man hører rigtig godt efter. Jeg tror simpelthen, at det her bliver rigtig rigtig godt, siger Søren Rosenberg, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Jammerbugt Kommune.

Men fra en borgergruppe lyder der kritik af planerne.  

- Problemet er, at man tager fat på et område, som allerede er natur, og der er ikke problemer med biodiversiteten her, og derfor synes vi jo, at det var bedre, at man lavede en indsats de steder, hvor der ingen natur er i stedet for lige præcis her, siger Ulla Gottliebsen., der er en del af Facebookgruppen "Ja tak til natur - nej tak til en indhegnet naturnationalpark i Tranum", der har godt 6.000 profiler tilknyttet.

Du kan se hele debatten i videoen øverst i artiklen. 


Seneste nyt

fra Nordjylland