Mariagerfjord Gymnasium får millioner til diagnoseelever

En fondsbevilling på cirka to millioner er på vej til særligt uddannelsestilbud for unge med diagnoser på Mariagerfjord Gymnasium.

Gymnasiet modtager fondsbevillingen fra den A.P. Møllerske Støttefond, og pengene bringer stor glæde på Hobro-gymnasiet.

- Det er en fantastisk nyhed, lyder det fra Karen Inge Taasti, der er VHF-koordinator på Mariagerfjord Gymnasium.

Med forskellige tiltag såsom rolige omgivelser og en struktureret pædagogik tager VHF hensyn til de udfordringer, som unge med diagnoser skal håndtere. De specielle tiltag har en positiv effekt, men kræver også ekstra ressourcer, fortæller Karen Inge Taasti. 

- Derfor er donationen helt afgørende for, at vi fortsat kan gennemføre undervisningen i VHF-klassen. Midlerne skal blandt andet bruges til kompetenceudvikling af lærerne og til at gennemføre særlige didaktiske tiltag for eleverne.

Også rektor Jette Engelbreth glæder sig over fondsbevillingen:

- Takket være fondsstøtten kan vi optage nye elever i 2016 og fortsat hjælpe unge, der ikke ville kunne gennemføre en gymnasial uddannelse på normale vilkår. Vi har vist, at diagnoserne ikke behøver at spænde ben for en studenterhue – det er et spørgsmål om at tilføre de nødvendige ressourcer, fastslår gymnasiets rektor og fortsætter:

- Lige nu arbejder vi hårdt på at gøre VHF-tilbuddet permanent, men dét kræver politisk velvilje. Derfor har vi sendt en åben invitation til Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, til at besøge VHF på Mariagerfjord Gymnasium, så hun kan opleve det unikke uddannelsestilbud og spørge ind til vores pionerarbejde på området.

Kort om VHF

VHF – eller Visiteret HF – henvender sig til unge med ADHD, en diagnose inden for autismespektret eller tilgrænsende vanskeligheder. Uddannelsen er tilrettelagt som HF-enkeltfag i et samarbejde mellem Mariagerfjord Gymnasium og VUC&hf Nordjylland.

Lige nu er der åbent for ansøgninger til VHF med start efter sommerferien. Interesserede kan kontakte en elevvejleder på gymnasiet eller udfylde et ansøgningsskema, der findes på www.mf-gym.dk. Ansøgningerne bliver behandlet af et visitationsudvalg bestående af repræsentanter fra Mariagerfjord Gymnasium, VUC&hf Nordjylland og Mariagerfjord Kommunes skoleforvaltning. 

Se indslag fra oktober om undervisningen på Mariagerfjord Gymnasium herunder:  

Mariagerfjord Gymnasium har succes med at undervise elever med psykiske diagnoser.

 


Seneste nyt

fra Nordjylland