Efterladte og mistede fiskeredskaber ødelægger Limfjorden – nu skal nyt koncept komme det til livs

Erhvervsfiskerne har længe haft den samme pligt til at indberette, hvis de mistede fiskeredskaber.

Fra i dag - tirsdag - har fritidsfiskere pligt til at indberette, hvis de mister et fiskenet eller en ruse.

Tiltaget kommer for at få fjernet de mange såkaldte spøgelsesnet fra blandt andet Limfjorden.

Det er fiskenet, der driver rundt i vandet og går hårdt ud over dyre og fiskelivet, fordi de efterladte eller mistede net og ruser kan fiske videre i årevis og fange både fisk, fugle og sæler, når de driver rundt. Og samtidig forurener nettene med micro-plastic efterhånden, som de går i opløsning. Derfor er det godt, at man nu skal melde, hvis fiskeredskaber er mistet.

- Det er det eneste rigtige. Så vi kan få bjærget dem. Problemet er jo, at nettene fortsætter med at fiske. Og det der så går i, det dør jo, siger Frederik Svendsen, der er formand for Fritidsfiskerne i Nordjylland.

Erhvervsfiskerne har i øvrigt længe haft den samme pligt til at indberette, hvis de mistede fiskeredskaber.

Limfjorden hårdt ramt

Flere fjorde i Danmark kæmper med mistede fiskeredskaber. Og i Nordjylland, er særligt den vestlige del af Limfjorden hårdt ramt. Det ved man, fordi der er blevet fjernet flere tons mistede eller efterladte ruser og net.

- Det er særligt der, hvor der er blevet fisket hummer, lyder det fra Frederik Svendsen. Der tilføjer.

- Det er når fiskeredskaberne ikke er blevet ordentligt fortøjret, men vi må også erkende, at der er nogle, der bliver efterladt med vilje. Der er nogen, som ikke går så meget op i at følge loven, siger formanden fra Fritidsfiskerne. Og forklarer, at når kendingsmærkerne er blevet skåret af garnene, er det tydeligt, at det ikke er et spørgsmål om, at fiskeredskaberne er drevet væk, men at nogen ikke længere har skulle bruge dem, og derfor har ladet dem blive i Limfjorden.

Reelt kender man ikke omfanget af mistede og efterladte fiskenet, men et bud lyder på flere tusinde. Og det kommer til at tage tid, at få dem alle sammen fjernet, mener Fritidsfiskernes formand.

- Hvis man sørger for at sætte nok penge af og med den her nye registrering, så tror jeg da på, at man kan have taget det meste inden for en tiårig periode, siger Frederik Svendsen.

Se hele inslaget herunder: 

Fra i dag har fritidsfiskere pligt til at indberette, hvis de mister et fiskenet eller en ruse. Tiltaget kommer for at få fjernet de mange såkaldte spøgelsesnet fra blandt andet Limfjorden.

Begejstring hos Limfjordsrådet

Formanden for Limfjordsrådet, Henrik Dalgaard, har stor tro på, at pligten til at indberette mistede fiskeredskaber er et godt skridt i den rigtige retning med at få renset Limfjorden for de såkaldte spøgelsesnet.

- Jeg tror, det får en kæmpe betydning. Vi ved, der er en masse efterlade og glemt garn derude, og med det her får vi et godt redskab til at løse det, konstater han. 

Formanden peger også på, at det store fokus på miljøet i Limfjorden de senere år har været med til at skabe en adfærdsændring, så færre fiskeredskaber bliver efterladt bevidst.

Tvivler på der er penge nok til at rydde op

Limfjordsrådet har søgt fiskeristyrelsen om 9 millioner kroner - to millioner kroner til oplysningskampagner og syv millioner til at bjærge de såkaldte spøgelsesnet, og det, mener de, er en god start, hvis de bliver bevilliget, men Frederik Svendsen fra Fritidsfiskernes Forening har sin tvivl.

- Om det er nok, det ved vi jo ikke endnu, for vi kender ikke problemets omfang fuldt ud endnu. Men det er en rigtig god start det her, for at få det væk, slår Frederik Svendsen fast.

Limfjordrådets formand, erkender at det kan være, at der er for få penge til at få alt ryddet om.

- Nu må vi se, hvor langt vi når med de syv millioner kroner, ellers må vi have nogle flere penge, lyder det fra Henrik Dalgaard.


Seneste nyt

fra Nordjylland