Seneste nyt:

Fond anbefaler fem nordjyske naturnationalparker

WWF Verdensnaturfonden foreslår regeringen, at fem af de 13 nye naturnationalparker skal ligge i Nordjylland.

Regeringen og støttepartierne offentliggjorde for nylig planerne om at etablere 13 naturnationalparker med i alt 60.000 hektar urørt skov - en natur- og biodiversitetspakke til 888 millioner kroner,

Der var ikke sat navn på, hvilke områder der kunne komme på tale, men WWF Verdensnaturfonden har kigget på, hvor de nye naturnationalparker kunne ligge og har lavet en liste med 15 specifikke anbefalede placeringer. Områder der med naturfaglige briller kan give størst mulig værdi for både biodiversiteten og danskerne.

Og fem af de områder, som WWF Verdensnaturfonden anbefaler, ligger i Nordjylland.

Der er tale om: Skagens Odde, Læsø Klitplantage, Tranum Klitplantage, Hanstholm Vildtreservat, Rebild Bakker/Rold Skov.

Ifølge den nordjyske naturjournalist og forfatter Søren Skov er der tale om fem udmærkede forslag til områder i Nordjylland, der kan udlægges til naturnationalparker.

- Jeg synes dog, at der er for lidt fokus på havet. For eksempel området ved Hirsholmene, som er et internationalt vigtigt område for fugle, siger Søren Skov.

WWF_forslag til NNP-kort_2048x1985

Naturnationalparkerne er sammenhængende naturområder af urørt skov. I områderne skal der udsættes store planteædende dyr som for eksempel køer og heste, og ifølge Søren Skov kan det give problemer blandt andet fordi områderne skal indhegnes.

- Alt efter hvordan hegnene udformes, kan man forestille sig, at jægerne vil være bekymrede for, om vildtet kan vandre frit, siger Søren Skov.

WWF Verdensnaturfondens fem nordjyske forslag: