Politi og Rigsadvokaten får kritik i skudsag

Politiet og Rigsadvokaten slipper for at betale erstatning til efterladte i skudsag, men får kritik af retten.

Retten i Aalborg frifinder Nordjyllands Politi og Rigsadvokaten i sag, hvor pårørende til den skuddræbte Bo Houen Jørgensen har anlagt sag mod myndighederne.

Retten udtaler dog på en række punkter kritik af politiets håndtering af sagen og af Rigsadvokatens efterforskning.

Dommen er faldet fredag ved Retten i Aalborg, som har behandlet sagen, der nu har varet i fem år.

- Det er skuffende, at Rigsadvokaten og Nordjyllands Politi er blevet frifundet på trods af de mange fejl, der har været i forløbet, fortæller advokat Tyge Trier, som har repræsenteret familien.

Bo Houen Jørgensen blev skudt og dræbt af politiet i november 2009, da otte betjente rykkede ud til hans hjem i forbindelse med en tvangsindlæggelse.

To betjente affyrede deres tjenestepistoler mod Houen Jørgensen, som truede politifolkene med bue og pil og en stor kniv.

Sager om dræbende skud fra politiet blev på det tidspunkt undersøgt af statsadvokaten. Her vurderede man i første omgang, at der ikke var grundlag for at kritisere politifolkene.

Siden bestemte Rigsadvokaten, at der skulle foretages en ny undersøgelse, men statsadvokaten nåede igen frem til samme resultat.

Efterfølgende har de efterladte klaget til Rigsadvokaten, som heller ikke fandt grundlag for at rejse kritik af betjentenes gøren og laden i situationen.

De pårørende har efterfølgende valgt at indbringe sagen for retten med et krav om erstatning.

Det har Retten i Aalborg dog afvist, fordi politifolkene ifølge retten handlede i lovligt nødværge. Og de efterfølgende fejl berettiger ikke i sig selv til en erstatning.

Dog kritiserer rettens dommere både Nordjyllands Politis og Rigsadvokatens håndtering af sagen.

Kritikken går på, at de otte betjente ikke blev holdt adskilt efter episoden med henblik på at forhindre samstemning af forklaringer. Derudover kritiserer retten, at en af betjentene først blev afhørt 12 dage efter episoden.

Retten kritiserer desuden, at statsadvokaten ikke bad politiet om at sikre den radiokommunikation, som politiet havde i forbindelse med episoden. Den kommunikation er nu slettet - det sker normalt efter tre måneder.

Et patronhylster fra drabsstedet er aldrig blevet fundet, og det er ifølge retten også kritisabelt. Desuden kritiserer retten, at undersøgelsen af sagen har varet for længe.

Endelig får politiet kritik for at have foretaget afhøringer på stedet efter drabet. Det burde politiet have overladt til statsadvokaten.

Tyge Trier oplyser, at han nu sammen med de efterladte vil overveje, hvorvidt man vil anke dommen til Vestre Landsret.


Seneste nyt

fra Nordjylland