Regionen sætter ind: Her fjernes der forurenet jord i Nordjylland

Regionen vil fjerne forurenet jord fra seks grunde.

Forurenet jord er ikke kun på dagsorden i Randers Kommune efter Nordic Waste-skandalen. Region Nordjylland har nemlig igen i år fokus på at få fjernet forurenet jord fra grunde i Nordjylland. 

I 2024 har Regionsrådet afsat 12,8 millioner kroner til afgrænsende undersøgelser og oprensning af jord- og grundvandsforurening. Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse

- Vi har lavet en indsatsplan, som balancerer de forskellige hensyn, vi skal tage højde for i arbejdet med jordforurening både i forhold til menneskers sundhed, når de bor på forurenede grunde, men også for vores fælles grundvand, siger Lauge Larsen (S), der er formand for Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling i Region Nordjylland.

- Vi prioriterer beskyttelsen af vores drikkevand højt, og derfor har vi et særligt fokus på at undersøge grunde, hvor vi ved, der har været anvendt stoffer, som udgør en risiko for grundvandet.

Regionen vil lave afgrænsende undersøgelser på 22 grunde, hvor der tidligere er fundet forurening. Undersøgelserne skal være med til at vise, om forureningen udgør en risiko, og om der er behov for senere at rydde forureningen op. 

Udover disse undersøgelser vil Regionen også fjerne forurenet jord fra seks grunde.

Kortet viser, hvor Regionen udfører nye undersøgelser og afværgeprojekter i 2024. Blå prikker viser, hvor Regionen udfører undersøgelser. Grønne prikker viser, hvor Regionen udfører afværgeprojekter.
Kortet viser, hvor Regionen udfører nye undersøgelser og afværgeprojekter i 2024. Blå prikker viser, hvor Regionen udfører undersøgelser. Grønne prikker viser, hvor Regionen udfører afværgeprojekter.
Foto: Region Nordjylland (pressefoto)

Fokus på pesticider og PFAS

I Regionens indsatsplan for 2024 er der et særligt fokus på pesticider og PFAS, da begge stofgrupper selv i meget små mængder kan ødelægge grundvandsressourcen i et område.

Ud af de godt 13.500 muligt forurenede grunde, Region Nordjylland har kendskab til, er der på nuværende tidspunkt påvist forurening på knap 2800 grunde. Dette tal ændrer sig dog hele tiden i takt med, at Regionen hvert år laver cirka 150 indledende undersøgelser på grunde, hvor der er mistanke om forurening. 

Læs mere om arbejdet med jordforurening her.

 


Seneste nyt

fra Nordjylland