Trafikulykker: Nordjyske veje er de farligste i landet

Nordjylland ligger i top på statistik over, hvor der er størst risiko for at blive dræbt eller kvæstet i trafikken.

Det er farligt at færdes på de nordjyske veje, hvis man sammenligner ulykkestallene med landets øvrige politikredse.

Vejdirektoratet har netop udgivet en rapport, som viser, at i 2018 havde Nordjyllands politikreds flest ulykker med dræbte og tilskadekomne i forhold til indbyggerantallet, nemlig 8,5 ulykker med personskade pr. 10.000 indbyggere.

Til sammenligning havde Københavns Vestegn færrest ulykker med 3,03 ulykker med personskade pr. 10.000 indbyggere.

Ifølge Vejdirektoratets rapport ligger Nordjylland i top i ulykkesstatistikken, fordi der er mange kilometer veje i landzone, hvor ulykkerne ofte er mere alvorlige end ulykker i byerne.

Det skyldes primært, at farten er højere på landeveje og motorveje. Til gengæld er der mere trafik og flere trafikanter at holde øje med i byerne, og derfor ses der ofte flere ulykker med cyklister og fodgængere på byvejene.

Spiritus i 12 procent af ulykkerne

I 2018 blev 13 personer dræbt i trafikken i Nordjyllands politikreds, og der var 216 alvorligt tilskadekomne og 370 lettere tilskadekomne. Til sammenligning var der i 2016 28 trafikdræbte i Nordjylland, og det tal faldt til 11 i 2017 for så at stige til de 13 personer i 2018.

Antallet af spiritusulykker er også steget i Nordjylland fra 2017 med 41 personskadeulykker til 2018, hvor der var 52 ulykker med personskade. Spiritusrelaterede ulykker med personskade udgjorde 12 procent af personskadeulykkerne i politikredsen, mens antallet på landsplan var 11 procent.

Bilisternes køn spiller også ind i statistikken over dræbte og tilskadekomne i trafikken. Af de 13 dræbte i Nordjyllands politikreds i 2018 var de 10 mænd og de tre kvinder. I alt blev 358 mænd dræbt eller kom til skade i Nordjyllands politikreds, mens tallet for kvinder er 241.

Og så er det mest farligt at køre i bil sammenlignet med andre transportformer. Personbilerne står i Nordjyllands politikreds for 58 procent af ulykkerne, mens eksempelvis lastbiler tegner sig for en procent af ulykkerne og varebiler to procent. Vælger man at cykle, så udgjorde de tohjulede i 2018 17 procent af ulykkerne, motorcyklerne stod for fem procent og knallerterne for ni procent.

Det er heller ikke uden risiko at færdes til fods, for i statistikken er fodgængerne involveret i otte procent af de samlede ulykker.


Seneste nyt

fra Nordjylland