Flere besparelser til et sundhedsvæsen i knæ: Ingen forringelser for patienter, forsikrer politikere

Regionsrådspolitikere fra begge fløje afviser, at der vil ske forringelser for patienterne på baggrund af ny tilretning af budgettet.

Det nordjyske sygehusvæsen er under pres. 

Forleden blev der meldt ud, at der skal fjernes en kvart milliard kroner i år i Region Nordjylland - heraf 120 millioner på sygehusene, fordi de ikke længere skal opretholde covid-19 beredskabet – hvoriblandt er 12 sengepladser med tilhørende personale i akutmodtagelsen.

Samtidig fortsætter fordyrelser, forsinkelser og alvorlig byggesjusk med at plage opførelsen af det nye store sygehus i Aalborg Øst.

Men de aktuelle besparelser handler ikke om, at der skal ske nedskæringer, fyringer eller forringelser for patienterne på de nordjyske sygehuse, det er tværtimod rettidig omhu, lyder det i TV2 Nords debatmagasin Fokus.

Fornuftigt at stramme op nu

- Det handler simpelthen om, at vi skal tilbage til tiden før corona, og det kommer vi også. Vi har stadigvæk flere senge, når vi er færdige med at rydde op her, og det handler ikke om, at der er nogle planer om, at der nogen der skal fyres, siger Lene Linnemann fra Region Nordjylland (SF). 

Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti er enig og kalder besparelserne for rettidig omhu.

- Hvis ikke vi gør noget nu, så kommer vi ud med et underskud på 250 millioner i løbet af 2023, og det kan vi simpelthen ikke leve med.

Så på samme måde, som vi mange gange har gjort tidligere, når vi ser, hvordan det udvikler sig, så strammer man op, og her er vi så i den heldige situation, at vi strammer op allerede nu.

Tidligere er besparelserne ellers først kommet tættere på sommerferien, og det har betydet at tingene var voldsommere, så man endte i en situation, hvor man skulle afskedige personale. 

Derfor mener Per Larsen, at det er fornuftigt, at man allerede nu strammer op og sikrer sig, at de kommer til at overholde budgetterne. 

Ikke en spareplan

Regionsrådsformand Mads Duedahl (V) afviser også, at der er tale om en nedskæringsøvelse og tilføjer, at der tværtimod er tale om, at nogle af de akutpladser der har været finansieret af covid-19-midler fra staten nu bliver permanente. 

- Vi har jo tænkt os rigtig godt om i forhold til, hvorfor vi gør, som vi gør. Jeg kan godt forstå hvis folk og måske sundhedspersonale tænker, hvordan det kan være, at der skal trækkes så mange penge ud af systemet på et tidspunkt, hvor det jo skriger på flere ressourcer – hvad vi jo alle sammen i panelet er enige om, at det er der behov for – men det her er ikke en spareplan, det er en normaliseringsplan.

- Jeg synes, at man i stedet for at se glasset halv tomt skal se det halvt fyldt, fordi alle de 12 senge som der er tale om i akutmodtagelsen er faktisk finansieret af engangsmidler fra staten, og der har vi i budgettet formået at tilføre midler, så de faktisk bliver permanent-gjort nogle af dem, siger Mads Duedahl.

Du kan efter nyhederne torsdag aften eller i linket foroven se hele Fokus, hvor politikerne også svarer på spørgsmål omkring forsinkelserne og fordyrelsen af det nye sygehus i Aalborg Øst.


Seneste nyt

fra Nordjylland