Hjørring Kommunes eget vandselskab uenig med kommunen

Hjørring Vandselskab vil have lov til at sprede sit slam ud på markerne – også på drikkevandsfølsomme områder.

Af frygt for at forurene grundvandet med f.eks. tungmetaller og medicinrester har Hjørring Kommune vedtaget en lokal politik. Alligevel vil det kommunalt ejede Hjørring Vandselskab have lov til at sprede sit slam ud på markerne – også på drikkevandsfølsomme områder.  

Et flertal af de nordjyske kommuner har besluttet, at der ikke må spredes spildevandsslam på arealer, der er kortlagt som drikkevandsfølsomme områder, og i Hjørring giver det nu anledning til en strid med det kommunalt ejede vandselskab.

Vandselskabet mener, at kommunens politik påfører vandforbrugerne unødvendige ekstraudgifter, som der slet ikke er lovhjemmel til.

- Jeg mener, at det er sikkert at køre vores slam ud. Der findes ikke et eksempel på, at der er lukket en drikkevandsboring på grund af forurening fra spildevandsslam, siger Jacob Andersen, der er produktionschef hos Hjørring Vandselskab.

Miljøstyrelsen bakker Hjørring Vandselskab op. Når slammet er testet og godkendt, mener staten ikke, at der er nogen risiko ved at sprede slammet ud på landbrugsjord – heller ikke ovenpå drikkevandsfølsomme områder. Men det gør alligevel ikke et større indtryk på borgmester Arne Boelt (S).

- I Hjørring Kommune er det knap tre procent af vores landbrugsjord, som vi gerne vil friholde for spildevandsslam, så jeg mener faktisk ikke at lovgivningen er god nok til at beskytte vores drikkevand, siger borgmester Arne Boelt.

Han erkender dog, at Hjørring Kommune ikke kan forhindre, at der alligevel bliver spredt slam fra andre kommuner på de følsomme områder. Som TV2 Nord har fortalt kan enhver landmand nemlig frit importere slam fra andre kommuner. Hjørring Vandselskab må derfor gerne eksportere slam  - også til følsomme områder i andre kommuner, men bare ikke indenfor kommunegrænsen. Det irriterer produktionschefen.

- Det undrer mig, at reglerne bliver fortolket forskelligt i de forskellige kommuner, når vi følger de regler, som lovgivningen udstikker. Hvis det stod til mig, var der et ensartet regelsæt , der gjaldt over hele landet, så vi slap for den forvirring, der er i dag, siger Jacob Andersen fra Hjørring Vandselskab.


Seneste nyt

fra Nordjylland