Tema Ulovlig nervegift i Store Vildmose

1. september 2017 kom det frem, at den ulovlige og meget farlige nervegift carbofouran var blevet udlagt i døde fisk i en sø i Store Vildmose ved Brønderslev. Målet med udlægningen af den ulovlige gift har formentlig været at forgifte og dræbe fredede rovdyr som oddere og rovfugle.